رشت – ایرنا – هندوانه که در بخشی های از گیلان به عنوان یکی از محصولات ترکیبی کاشت می شود، این روزها زیر سایه فقدان مشتری ، نیاز سنجی نادرست و قیمت های نامناسب طعم تلخی فساد را تجربه می کند و در انبارهای کشاورزان در حالی از بین رفتن است.

دریافت ۳۱ MB

به گزارش ایرنا، هنداونه یکی از محصولات باغی استان گیلان است که در چندین شهرستان از جمله صومعه سرا به صورت تلفیقی همراه با صنوبر (زراعت چوب)کشت می‌شود. این محصول در بیش از ۶۰۰ هکتار اراضی این شهرستان به ویژه دربخش ضیابر در فصل فروردین کاشته و در اواخر تیر و مرداد برداشت می شود.

امسال بازار فروش این محصول مناسب نبوده و بسیاری از کشاورزان حتی بافروش نمی توانند هزینه های اولیه کاشت خود را بدست بیاورند در نتیجه بسیاری از هنداونه ها در سر زمین درحال پوسیده شدن وخوراک احشام می شود.