صنعت و معدن و حمایت از تولیدکنندگان اگر به معنای واقعی باشد به واقع می تواند جایگزین نفت شود و اگر جلوی خام فروشی در همه حوزه ها به ویژه در معدن گرفته شود میتوان بیشترین درآمد را در صادرات این محصولات داشت.

دهم تیرماه روز ملی صنعت در تقویم رسمی کشور نام گذاری شده است. در بسیاری از متن های تبریک و نوشته ها از سخنان مقام معظم رهبری استفاده می کنند که گفته اند:معدن باید جایگزین نفت شود.

ولی نکته ی کلیدی رهبری انقلاب این است که “جلوی خام فروشی گرفته شود”.

صنعت و معدن و حمایت از تولیدکنندگان اگر به معنای واقعی باشد به واقع می تواند جایگزین نفت شود.

اگر جلوی خام فروشی در همه حوزه ها و بویژه در معدن گرفته شود میتوان بیشترین درآمد را در صادرات این محصولات داشت.

باید تلاش کرد تا “رفع موانع تولید “با کار جهادی و با وجود مدیران جوان و متخصص و گام دوم انقلاب به نتیجه برسد.

اگر همه موانع که بر سر راه تولید قرار دارد برداشته شود و “مانع زدایی ها”به درستی انجام شود و از “تولید دانش بنیان”حمایت شود نتیجه آن معیشت و اشتغال جوانان و “جهش تولید “ خواهد بود.

باید کاری کرد و باید به همه شعارهای این سال ها که در حمایت از تولید و اشتغال و کارگر گفته شده است ایمان و باور قلبی داشته باشند و قطعا شاهد رضایت مردم و صنعتگران و افزایش تولید و اشتغال و صادرات و کاهش قیمت ها خواهیم بود.

نویسنده :”حمیدخوش سیرت” معاون توسعه مدیریت ‌منابع شهرکهای صنعتی استان تهران