رشت – ایرنا – هواشناسی گیلان برای تعطیلی پایان این هفته هوای آفتابی و با افزایش حدود ۶ درجه ای دما پیش بینی کرد که حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایرنا، هوای گیلان برای امروز چهارشنبه و روز پنجشنبه تمام ابری خواهد بود و مردم در اغلب مناطق استان شاهد بارش باران هستند.

پیش بینی هواشناسی نشان میدهد که دمای هوا امروز در گرم ترین ساعت در رشت به ۱۸ درجه سانتیگراد برسد که این دما برای روز پنجشنبه نیز ثابت خواهد بود. 

این سامانه بارشی و کم فشار اواخر روز پنجشنبه گیلان را ترک خواهد کرد و برای روز جمعه آسمان استان آفتابی همراه با افزایش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود. 

دما هوا برای روز جمعه در رشت به ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد رسید که این جریان برای روز شنبه نیز تداوم دارد.

البته برای روزهای آینده با توجه به فصل بهار در ساعات بامدادی کاهش محسوس دما را شاهد هستیم که در مناطق کوهستانی بیشتر احساس می شود.