انزلی -ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر لزوم تشکیل مجمع فعالان فرهنگی شهرهای ساحلی اظهار داشت : با سپردن برنامه‌های اجرایی سواحل به شهرداری‌ها با نظارت شورای فرهنگ عمومی و همکاری همه فعالان دولتی عمومی و مردمی باید مجمع فعالان فرهنگی شهرهای ساحلی را تشکیل دهیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا،سید مجید امامی عصر پنجشنبه در مراسم گردهمایی مسأله شناسی فرهنگی و اجتماعی سواحل کشور در منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه اقدام عمرانی خوبی در حوزه آزادسازی سواحل انجام شده که باید برای آن پیوست فرهنگی آماده کنیم، تصریح کرد: پیشنهاد ما چرخش از انفعال هدایت به سمت تفریحات سالم است. ما بعد از انقلاب نسبت به تفریح منفعلانه برخورد کردیم که باید به سمت موضع فعال چرخش داده باشیم.

وی تصریح کرد: چهار چرخش سیاستی در سیاستگذاری سواحل و در مواجهه با آنها مسجل است و با توجه به شناختی که از همکارانم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دولت دارم تقریبا یقین دارم این امر، موضوعی اجتماعی است.

امامی چرخش اول سیاستی را چرخش از انفعالی و هدایت به تفریحات سالم دانست و اظهار داشت: در واقع ما بعد از انقلاب نسبت به امر تفریح، منفعلانه برخورد کردیم بنابراین باید به سمت موضع فعال چرخش پیدا کنیم.

وی چرخش دوم را چرخش و خروج گوشه گیرانه نظام ارزشی و فرهنگی جوامع محلی و تبدیل آن به کنش بانشاط جامعه محلی در حوزه سواحل دانست و افزود: چرخش سوم سیاستی است که ما در سیاستهای خود از فراغت های منقطع از فرهنگ به فراغت های چند بعدی و فرهنگ بنیادی برمی گردیم. فراغت هایی نظیر خانواده، مسجد، بازی و سوابق فرهنگی، یادمان‌های شهدا، میراث تاریخی، مثل‌ها، افسانه ها که در جوامع محلی ساحلی وجود دارد.

امامی با بیان اینکه در سواحل جنوبی میراث بزرگی از ایثارگری، فداکاری‌ و قهرمانی‌های واقعی ایثارگرانه و شهادت‌ها داریم، اضافه کرد: جنگ قایق های تندرو با ناوهای تمام مسلح از جمله این میراث هاست؛ اما چقدر توانستیم فراغت و فرصت های فرهنگی مبتنی بر این میراث را فراهم کنیم‌. 

وی چرخش چهارم را چرخش از سفرهای فردگرا به سفرهای خانواده گرا عنوان کرد و افزود : هنگام حضور خانوادگی در سواحل حضور زمینه برای رعایت ارزش‌های جوامع محلی بیشتر می شود.

امامی تاکیدکرد: بعد از گردشگری زیارتی بزرگترین گردشگری، گردشگری ساحلی است ما وظیفه اولیه و بلادرنگ داریم که به آن بپردازیم.

وی با بیان اینکه در مناطق آزاد ظرفیت های زیادی داریم که باید به آن بپردازیم گفت : با سپردن برنامه‌های اجرایی سواحل به شهرداری‌ها با نظارت شورای فرهنگ عمومی و همکاری همه فعالان دولتی عمومی و مردمی مجمع فعالان فرهنگی شهرهای ساحلی را تشکیل دهیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: با راه افتادن سازمان عمران سواحل مشکل خاصی حل نمیشود و تنها زمینه و بستری مناسب ایجاد می‌گردد از سوی دیگر لازم است برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی سواحل را به تصویب شورای انقلاب فرهنگی برسانیم. 

امامی با تاکید بر اینکه بعد از گردشگری زیارتی بزرگترین گردشگری داخلی در کشور، گردشگری سواحل است، افزود: با توجه به اینکه دومین مقصد گردشگری ما سواحل است باید کمک کنیم گردشگری ساحلی جدی گرفته شود و زمینه خوبی را برای مواجهه با آسیب های اجتماعی و کارآمدی فرهنگی داشته باشیم.