انزلی – ایرنا – معاون وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: سواحل کشور متعلق به جوامع محلی است و اگر در طرحهای توسعه مشارکت جوامع محلی و دغدغه مندان نباشد طبیعتا توسعه پایداری نخواهیم داشت.

به گزارش ایرنا، علی‌اصغر شالبافیان روز پنجشنبه در مراسم گردهمایی مسأله شناسی فرهنگی و اجتماعی سواحل کشور که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، با تاکید بر لزوم برگزاری این گردهمایی در فضای کنونی کشور افزود: بیش از پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر ساحل و یک ظرفیت غیرقابل چشم پوشی به نام دریا در اختیار ما قرار داده که از این ظرفیت به درستی استفاده نشده است.

وی تصریح کرد: باید طرحهایی که در دهه های اخیر اجرا شده آسیب شناسی شود تا بدانیم که چرا اهداف ما در حوزه سواحل به نتیجه درستی نرسید.

معاون وزارت میراث فرهنگی با اشاره به عدم مدیریت یکپارچه در بحش سواحل گفت: هماهنگی و مدیریت یکپارچه با تشکیل قرارگاه در بخش سواحل اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از عدم وحدت رویه و الگوبرداری است. اگر الگوی فعالیت در ساحل و دریا بدرستی شناسایی نشود و کپی برداری کنیم نمیتوانیم به اهداف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود دست یابیم.

شالبافیان با بیان اینکه بهره‌برداری از حوزه ساحل برای توسعه گردشگری به ویژه در جوامع مسلمان حائز اهمیت است گفت: توسعه مراکز دریایی با سازمان بنادر در چهار نقطه به صورت عملیاتی در حال اجرا است.

وی متذکر شد: اینکه به ساحل چگونه نگاه شود و الگوی فرهنگی اجتماعی ساحل و الگوی محلی چه باشد مبحث مهمی است که باید در شورای فرهنگ عمومی مطرح شود .

شالبافیان تاکید کرد: در آزادسازی حریم سواحل کشور  باید اقداماتی سریع ، صحیح و دقیقی صورت گیرد. طرح آزاد سازی سواحل را با هدف بهره برداری جوامع محلی و استفاده عموم اجرا کردیم که اگر این اتفاق حادث شود و برآیند مثبتی داشته باشد از اختصاصی سازی سواحل جلوگیری می شود.

وی گفت : باید از آنکه آزاد سازی سواحل به اختصاصی سازی سواحل تبدیل شود بپرهیزیم تا سواحل دچار رها شدگی نشود . 

معاون وزارت میراث فرهنگی با اشاره به دغدغه‌های صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در حوزه سواحل اظهار داشت : باید در سواحل سرمایه‌گذاری های پایداری در بخشهای مختلف اقتصادی، گردشگری و بهداشت و درمان بوسیله افراد دارای اهلیت انجام شود تا همه مردم امکان استفاده از ساحل را داشته باشند.