رشت _ ایرنا_ خیرین برای کمک به توسعه علم و فناوری استان گیلان و تلاش برای معرفی محصولات دانش بنیان به بازارهای داخلی و صادراتی امروز شنبه در پارک علم و فناوری گیلان قرارداد منعقد کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گیلان، مدیر تجاری سازی و سرمایه گذاری پارک علم و فناوری گیلان گفت: تفام نامه‌ چهار جانبه ای برای همکاری در حهت شبکه‌سازی با هدف توسعه علم و فناوری استان به امضاء رسیده است.

مرجان میرزنده دل افزود: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری گیلان از یک سو و انجمن خیرین علم و فناوری ایرانیان و شرکت نیکان تجارت و توسعه صادرات ایلیا از استان تهران از سویی دیگر طرفین این تفاهمنامه هستند.

وی اظهار داشت: همکاری در جهت اشتراک‌گذاری و تحویل اطلاعات شبکه‌ها و ارتباطات حائز ارزش اقتصادی طرفین، فراهم آوردن زمینه‌های تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان گیلان و تلاش در جهت معرفی و بازاریابی محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان استان به سرمایه گذاران و ورود به بازارهای داخلی و خارجی از دیگر اهداف امضاء این تفاهمنامه  است.

مدیر تجاری سازی و سرمایه گذاری پارک علم و فناوری گیلان با اشاره به برنامه‌های پاک علم و فناوری گیلان در راستای توسعه زیست بوم فناوری استان افزود: شبکه‌سازی و ایجاد درگاه‌های ارتباطی وظیفه اصلی است که با ایجاد بسترهای مناسب در حوزه تجاری‌سازی کسب و کارهای نوآورانه بتوانیم شاهد توسعه زیست بوم فناوری استان باشیم.

وی بیان داشت: انعقاد تفاهمنامه ها برای توسعه همکاری در ابعاد ملی حتی  فرامنطقه‌ای و بین‌المللی می تواند بستری مناسب را برای بازاریابی محصولات دانش بینان فراهم کند ضمن اینکه در روزهای آینده شاهد همکاری چند جانبه‌ای برای کمک به سرمایه‌گذاری فراملی در حوزه فناوری اطلاعات و بازرگانی خواهیم بود.

مدیر تجاری سازی و سرمایه گذاری پارک علم و فناوری استان گیلان اظهار داشت: تمام تلاش این است که بتوانیم با شبکه‌سازی در سطح ملی، بسترهای مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری، مشاوره‌های اقتصادی و حضور در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد کنیم.

٧٣ شرکت دانش بنیان در استان گیلان فعال است.