رشت -ایرنا – براساس ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد شهرستانی آبی کرونایی از پنج مورد ارزیابی جمعه گذشته، اکنون به ١٠ شهرستان رسیده است.

بر این اساس، شهرستان های آستانه اشرفیه، رشت، خمام، رضوانشهر و لاهیجان از وضعیت زرد کرونایی خارج شدند و در رنگ بندی آبی قرار گرفتند ضمن اینکه آستارا، تالش، رودسر، فومن و لنگرود پیش از این آبی بودند.