رشت – ایرنا – اهالی منطقه سراوان رشت که سالهاست میزبان زباله بیش از نیمی از رشت هستند، این نحوه جمع آوری زباله ساکنان و تاخیر در این مسئله توسط متولیان گلایه دارند؛ جمع آوری که به گفته بعضی از اهالی در برخی مواقع هفته ای یکبار انجام می‌شود.

دریافت ۲۳ MB