ایسنا/گیلان مدیرکل منابع طبیعی گیلان، از توزیع ۲۰۰ هزار اصله نهال رایگان بین مردم همزمان با هفته منابع طبیعی امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال ۱۱۰ هکتار جنگل کاری جدید و ۳۵۰۰ هکتار پرورش و توسعه جنگل در گیلان انجام گرفته است.

میرحامد اختری، جنگل های شمال را فسیل زنده مربوط به دوران سوم زمین شناسی دانست و اظهار کرد: ۵۶۵ هزار هکتار از جنگل های شمال که از آن به عنوان هیرکانی یاد می شود در استان گیلان قرار دارد.

وی با اشاره به مساحت سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتاری جنگل های هیرکانی در دهه ۳۰، افزود: توانستیم جلوی تخریب جنگل های هیرکانی را بگیریم؛ البته همچنان تخریب و تصرف جنگل وجود دارد، اما نمی تواند بر مساحت جنگل ها اثرگذار باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در گفت وگوی ویژه خبری باران، از ثبت جهانی جنگل های هیرکانی به نام ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمارها در سال ۹۴، مساحت جنگل های هیرکانی حدود ۲۰۰۰ هکتار بوده و با توجه به روند فنی و حفاظتی سال های اخیر به ویژه توقف بهره برداری از جنگل های شمال، شاهد کاهش نامحسوس سطح جنگل ها هستیم.

اختری، ۵۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی واقع شده در گیلان را شامل گشت رودخان فومن، لیسار تالش و سیاهرود رودبار را جزو مناطق ثبت جهانی شده یونسکو دانست و یادآور شد: در راستای الزامات ثبت جهانی، اقداماتی شامل حفاظت و تگهداری و پرورش و کنترل آفات و بیماری ها و… در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرخ توقف بهره برداری از جنگل های شمال از سال ۹۶ و همزمان با برنامه ششم توسعه، اضافه کرد: مقرر شد این توقف تا سال ۹۹ ادامه داشته باشد که در گیلان انجام شد و با کلیه پیمانکاران طرح های جنگل داری تسویه حساب کردیم.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان از جایگزین شدن طرح مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی با طرح های جنگل داری خبر داد و عنوان کرد: طرح مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی در دو فاز مطالعاتی تفصیلی و نیمه تفصیلی اجرایی می شود.

وی با اشاره به قرارداد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با مشاوران فاز نیمه تفصیلی، گفت: فاز نیمه نفصیلی از سال ۱۴۰۱ در سطح جنگل های شمال اجرایی می شود. فاز تفصیلی نیز هم اکنون آغاز شده و به زودی کل جنگل های شمال را تحت پوشش قرار می دهد.

اختری، با بیان اینکه از سال آینده اقدامات فنی شامل نگهداری و پرورش جنگل و اقدامات حفاظتی در سطح جنگل های گیلان اجرایی می شود، افزود: در حال حاضر فقط در حوزه حفاظت فعال هستیم و در راستای طرح مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی، بهره برداری از درختان افتاده و شکسته نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، با اشاره به حضور ۴۰۲ قرق بان شرکتی در حوزه حفاظت از جنگل های گیلان به همراه ۱۵۰ نفر از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان و همیاران طبیعت، ادامه داد: از آذر امسال تاکنون در قالب ویش جنگل ۲۰۰ هزار اصله نهال را در سطح جنگل های استان کاشتیم.

وی همچنین از توزیع ۲۰۰ هزار اصله نهال رایگان بین مردم همزمان با هفته منابع طبیعی امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال ۱۱۰ هکتار جنگل کاری جدید و ۳۵۰۰ هکتار پرورش و توسعه جنگل در گیلان انجام گرفته است.

انتهای پیام