ایسنا/گیلان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: پسماند مهمترین مخاطرات محیط زیستی استان است و نفش های طبیعت گیلان را به شماره انداخته است.

رضا زمانی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه پسماند یکی از مهمترین چالش ها و مخاطرات زیست محیطی گیلان است، گفت:نبود مدیریت پسماند در گیلان باعث آلودگی آب و طبیعت استان می شود.

وی افزود: وضعیت بد پسماند نفس های طبیعت استان را به شماره انداخته است و این مساله تهدید برای سلامتی، بهداشت مردم گیلان محسوب می شود.

تفکیک زباله زا مبدا از راهکارهای بهبود وضعیت پسماند گیلان

زمانی داد: اولویت کاری ما اجرای برنامه های تفکیک زباله از مبدا است که نیاز به فناوری خاصی ندارد و با برنامه ریزی، آموزش و  اجرای مقررات می توان میزان ان را در استان افزایش داد.

سرپرست اداره کل محیط زیست گیلان تاکید کرد: مشارکت پررنگ شهروندان در اجرای موفق تفکیک زباله از مبدا ضروری است و بودن این مشارکت موفقیت امکان پذیر نیست.

شیرابه هایی که از لندفیل سراوان به طبیعت می ریزد

وی با اشاره به اینکه روزانه هزار تن زباله به جایگاه دفن زباله سراوان می آید تصریح کرد: ۶ لیتر در ثانیه از لندفیل سراوان شیرابه وارد طبیعت می شود و یقینا یکی از مهمترین کارهای ما پیگیری کنترل شیرابه ها است.

سرپرست اداره کل محیط زیست گیلان گفت: از دیگر اقدامات برای حل مشکل پسماند استان  افزایش ظرفیت کارخانه های کود آلی به ویژه فاز دو کارخانه کود آلی رشت است که با تکمیل زباله سوز می تواند به روند بهبود وضعیت پسماند زباله استان بیانجامد.

انتهای پیام