انزلی – ایرنا- فرماندار انزلی با تاکید بر کمک به تاسیس دستگاه های غیردولتی در امور جوانان گفت: برای افزایش مشارکت دستگاه‌های مرتبط با جوانان و بهبود وضعیت آنها باید به دستگاه‌های غیردولتی اجازه داد تا در امور جوانان مشارکت داشته باشند.

به گزارش ایرنا ، امیر جانبازی روز دوشنبه در نشستی با جوانان بندرانزلی افزود: برای رسیدگی به امور جوانان باید میان مجموعه های مدیریتی، دستگاههای اجرایی و امور جوانان هم افزایی شود.
وی با بیان اینکه همه باید خود را ملزم به کمک و رسیدگی به امور جوانان بدانند، تصریح کرد: دولت سیزدهم نیز همت و تلاش خود را در این راستا قرار داده و ریاست‌ جمهوری نیز با تاکید بر این شاخص ها خود را ملزم به پرداختن به امور جوانان می داند.
جانبازی با بیان اینکه نیازهای جوانان باید در هر مرحله شناسایی شود، گفت: نیازهای جوانان در هر لحظه تغییر می کند، لذا شناسایی این خواسته ها نیازمند به روز رسانی است.
وی اضافه کرد: شناخت این نیازها با جمع آوری مستمر اطلاعات جوانان، تدوین و تعیین شاخص ها با ملاحظات جنسیتی، انجام مطالعات و تحقیقات مستمر اداری به منظور بروزآوری اطلاعات امکانپذیر خواهد بود.
فرماندار انزلی تصریح کرد : نیازهای جوانان باید بر اساس موقعیت زمانی و مکانی که در آن فعالیت می کنند اولویت گذاری شود و طبق این اولویت ها حرکت های بعدی انجام شود.
وی گفت: برای افزایش مشارکت دستگاه‌های مرتبط با جوانان و بهبود وضعیت آنها، علاوه بر دستگاه‌های دولتی باید به دستگاه‌های غیردولتی هم این اجازه را داد تا در امور جوانان مشارکت داشته باشند. ما تمام تلاش خود را برای ایجاد و تاسیس دستگاه‌های غیردولتی بکار می بندیم تا به فرآیند تاسیس دستگاه‌های غیر دولتی در امور جوانان کمک شود.
در این نشست جمعی از جوانان شهرستان به بیان مشکلات موجود پرداختند و راه اندازی خانه جوان یکی از مهمترین درخواست های مطرح شده بود.