ایسنا/گیلان مدیرکل دامپزشکی استان گیلان گفت: طیور بومی و روستایی یکی از مخازن مهم ویروس نیوکاسل استان است.

سهراب عاقبتی در جمع خبرنگاران گفت: طیور بومی و روستایی یکی از مخازن مهم ویروس نیوکاسل است.

وی افزود: ویروس عامل بیماری می تواند در این پرندگان بدون بروز علائم بالینی حاد و ایجاد تلفات، چرخش کرده و انتقال یابد.

عاقبتی خاطرنشان کرد: بالا بردن سطح ایمنی و جایگزینی سویه های بیماری زا با سویه های غیربیماری زای واکسینال در این پرندگان می تواند ضمن پیشگیری از تحمیل خسارات اقتصادی به مالکین طیور بومی، خطر انتقال آلودگی از این مخازن به طیور صنعتی را که از راههای مختلف صورت می گیرد، بطور قابل توجهی کاهش دهد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس طی بهمن ماه سال جاری میزان یک میلیون و پانصد هزار دز واکسن نیوکاسل زنده مقاوم به حرارت بین شبکه های دامپزشکی توزیع شد تا طی ماه های بهمن و اسفند در جمعیت طیور بومی استان مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام