ایسنا/گیلان مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، با بیان اینکه ۵۳ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی استان در پایان سال ۱۳۹۹ را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل داده اند، گفت: سهم بازنشستگی های پیش از موعد در گیلان بیشتر از بازنشستگی عادی و بالاتر از متوسط کشوری است.

علی حسین نژاد در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به سهم بازنشستگی گیلان، اظهار کرد: براساس گزارش های آماری بر مبنای پایان سال ۱۳۹۹ که توسط مبادی ستادی منتشر گردیده است، ۵۰ هزار و ۷۶۳ نفر معادل ۵۳ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در گیلان را افرادی که به صورت پیش از موعد بازنشسته شده اند تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه ۴۵ هزار و ۸۱ نفر یعنی ۴۷ درصد بازنشستگان تحت پوشش نیز به شکل عادی و با قوانین متداول بازنشسته گردیده اند، تصریح کرد: شاهد بازنشستگی های پیش از موعد هستیم.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، آمار مذکور را بیانگر سهم بیشتر بازنشستگی های پیش از موعد در استان نسبت به بازنشستگی های عادی دانست و افزود: با توجه به اینکه متوسط این شاخص در سطح کشور ۵۰.۷ درصد است، استان گیلان از این حیث نیز بیشتر از متوسط کشوری است.

حسین نژاد، با تاکید بر اینکه بازنشستگان تنها یکی از سه گروه مستمری بگیران و البته بزرگترین آنها با سهمی حدودا ۶۰ درصدی هستند، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۲۰ هزار بازنشسته عادی استان با توجه به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و با بیست سال بیمه پردازی بازنشسته شده اند و بیش از ۱۶ هزار نفر نیز با سی سال سابقه به این جرگه پیوسته اند و بقیه از شرایط پلکانی یا قوانین دیگر بهره برده اند.

وی با اشاره به اینکه در بین بازنشستگان پیش از موعد، بازنشستگان استفاده کننده از قانون مشاغل سخت و زیان آور با سهم ۲۶ درصدی و تعداد ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر و بازنشستگانی که از سنوات ارفاقی این قانون بهره برده اند با ۲۲ درصد و تعداد ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر بیشترین میزان را دارا هستند، گفت: بیش از ۳۵۰۰ نفر نیز با بهره از ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع به بازنشستگی نائل آمده اند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ادامه داد: بررسی این اعداد و ارقام نشان می دهد که متوسط بیمه پردازی استان برای بازنشستگی کمتر از دو دهه می باشد.

حسین نژاد عنوان کرد: اگر گروه های بازماندگان و ازکارافتادگان که بخش عمده ای از آنها نیز حتی با سوابق بسیار ناچیز در زمره مستمری بگیران قرار دارند به این جرگه اضافه نماییم مصداقی بارز و واضح از علل عدم تعادل منابع و مصارف در گیلان به تصویر کشیده خواهد شد.

انتهای پیام