ایسنا/گیلان رئیس سازمان چای کشور گفت: در راستای احیای باغات رها شده در هر هکتار ۳۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهیم کرد که از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هکتار از باغات چای احیا شده و در مجموع در ۹۷۷ هکتار عملیات کف بری و احیا را اجرایی کردیم.

حبیب الله جهانساز با اشاره به حمایت های دولت از صنعت چای از نرخ گذاری خرید برگ سبز چای تا بهزراعی باغات، اظهار کرد: یکی از حمایت های خوب افزایش ۴۵ درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت  به سال گذشته است.

وی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی برگ سبز درجه یک ۶۶۹۰ تومان و برگ سبز درجه دو ۴۶۷۰ تومان مصوب شده است، افزود: تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت بهای برگ سبز چای تامین شده است و لذا یک ماه زودتر مطالبات چایکاران را پرداخت کردیم.

رئیس سازمان چای کشور در گفت وگوی ویژه خبری باران، با اشاره به ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای چایکاران و کارخانجات چای، تصریح کرد: از محل صندوق تخصصی چای ۹۵ میلیارد تومان برای سرمایه در گردش در نظر گرفتیم و چایکاران به اراضی هر هکتار چهار میلیون تومان دریافت می کنند.

جهانساز، تسهیلات چهار درصد به زراعی و توسعه مکانیزاسیون باغات چای را نیز تا ۶۰۰ میلیون تومان دانست و یادآور شد: تاکنون ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات در دو حوزه چایکاران و کارخانجات پرداخت شده است.

وی از ارتقای دانش فنی چایکاران و بازآموزی آنان خبر داد و گفت: در راستای احیای باغات رها شده در هر هکتار ۳۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهیم کرد که از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هکتار از باغات چای احیا شده و در مجموع در ۹۷۷ هکتار عملیات کف بری و احیا را اجرایی کردیم.

رئیس سازمان چای کشور، با اشاره به لزوم اصلاح شیب باغات چای با هدف جلوگیری از فرسایش و ذخیره آب و کاهش کم آبی و در نهایت ارتقای کمی و کیفی چای، خاطرنشان کرد: باغات چای استان در راستای شیب احداث شده که باید در خط تراز باشد.

وی با بیان اینکه در قالب یک برنامه چهار ساله احیا و اصلاح شیب باغات را دنبال می کنیم، ادامه داد: در مجموع ۶۰۰۰ هکتار باغات رها شده داریم که با احیای آنها ۱۰ هزار تن به تولید چای خشک افزوده می شود.

جهانساز، با اشاره به رشد صد درصدی تسهیلات به زراعی طی چند سال اخیر، اضافه کرد: تامین نهاده ها براساس نقشه حاصلخیزی خاک اراضی چایکاری گیلان و مازندران صورت می گیرد؛ ۱۰ هزار تن سهمیه کود باغات محاسبه شده و تاکنون ۶۰۰۰ تن را خریداری کردیم.

وی از چایکاران خواست به واسطه شرایط اقلیمی گیلان حتما باغات خود را بیمه کنند و گفت: فروش اراضی کشاورزی به افراد غیر کشاورز و غیر ساکن ممنون است و لذا با اقتصادی کردن محصول چای طی سال های اخیر و پرداخت تسهیلات و جلوگیری از واردات چای ارزان و… به دنبال جلوگیری از تغییر کاربری باغات چای هستیم.

انتهای پیام