ایسنا/گیلان مدیرکل منابع طبیعی گیلان، ۲۳ کیلومتر از سواحل استان را در تصرف دولتی و غیر دولتی دانست و گفت: حریم ۱۹ کیلومتری سواحل که در تصرف دستگاه های دولتی بود، صد درصد رفع تصرف شد.

میرحامد اختری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پایان مهلت ۲۰ روزه دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل، اظهار کرد: استان گیلان ۲۸۲ کیلومتر نوار ساحلی دارد که از این میزان ۲۳ کیلومتر تحت تصرف دولتی و غیر دولتی بود.

وی با بیان اینکه طی دو هفته گذشته اقدام به آزادسازی ۲۳ کیلومتری حریم ۶۰ متری سواحل استان کردیم، تصریح کرد: این آزادسازی ها با همکاری فرمانداری ها و دهیاری ها و شهرداری ها و دهیاری ها و نیروهای منابع طبیعی و آب منطقه ای و… انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، ۱۹ کیلومتر از نوار ساحلی استان را در تصرف دستگاه های دولتی دانست و تصریح کرد: خوشبختانه حریم ۶۰ متر همه ۱۹ کیلومتر آزاد شده است.

اختری، چهار کیلومتر مابقی را در تصرف نهادهای غیر دولتی و اشخاص دانست و عنوان کرد: حریم ۶۰ متر بخش عمده این چهار کیلومتر رفع تصرف شده و بخشی هم در انتظار حکم قضایی است که به زودی رفع تصرف می شود.

وی با بیان اینکه در راستای دستور رئیس جمهور محکم و قاطع اقدام به آزادسازی حریم ۶۰ متر سواحل استان کردیم، گفت: طی مراحل بعدی اقدام به رفع تصرف اراضی ساحلی نیز خواهیم کرد.

انتهای پیام