ایسنا/گیلان مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان، تغییر کاربری کامل سینما و تبدیل آن به مرکز تجاری و پاساژ را خلاف قانون دانست و اضافه کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به تغییر کاربری های خلاف قانون خواهد ایستاد و افراد دخیل در این عمل خلاف را به دادگاه می کشاند.

رضا ثقتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت تغییر کاربری سینماهای استان گیلان، اظهار کرد: سینماها در گران ترین مکان های جغرافیایی هر شهری واقع شده اند، زیرا در گذشته مرکزیت شهر جهت احداث سینما انتخاب می شد.

وی افزایش ارزش مکانی سینماها را برای صاحبان و مدیران سینما وسوسه انگیز دانست و افزود: در حال حاضر سود سرشاری ناشی از سینماداری عاید مالکان نمی شود و لذا به دنبال تغییر کاربری هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، با بیان اینکه هیچ مرکز سینمایی نمی تواند تغییر کاربری داده شود، تصریح کرد: با نگاه حمایتی دولت مجوز احداث مجتمع های فرهنگی تجاری در محل سینماها صادر شد تا هم علاقمندان حوزه فرهنگ و هنر بهره برداری لازم را از سینما داشته باشند و هم از نظر مالی به مالکان کمک شود.

ثقتی، تغییر کاربری کامل سینما و تبدیل آن به مرکز تجاری و پاساژ را خلاف قانون دانست و اضافه کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان نسبت به تغییر کاربری های خلاف قانون خواهد ایستاد و افراد دخیل در این عمل خلاف را به دادگاه می کشاند.

وی با اشاره به فضاهای فرهنگی و هنری برخی از شهرهای گیلان، یادآور شد: متاسفانه زیرساخت های فرهنگ و هنر برخی از شهرها در فقر مطلق بوده و نباید بر این جسم نحیف تازیانه بزنیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان، ورود به مسئله تغییر کاربری های خلاف را به نفع جریان فرهنگ و هنر استان دانست و گفت: کاربری فضاهای سینمایی که صد درصد تجاری شده اند را باز می گردانیم و به زودی گزارش اقدامات انجام شده به رسانه ها اعلام می شود.

وی از تشکیل کارگروه رفع مشکلات سینماهای تعطیل گیلان خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم به زودی شاهد بازگشایی یکی پس از دیگری سینماها باشیم.

انتهای پیام