ایسنا/گیلان مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشت همه گیاهان دارویی از گل گاوزبان تا رازیانه در استان رو به افزایش است.

منوچهر پارسافردر گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه  گل گاوزبان از مهمترین گیاهان داویی گیلان است که قطب اصلی تولید این گیاه ارزشمند در رودسر است، افزود: به طور میانگین ۱۸۰ تا ۲۰۰ گونه گیاهان دارویی در گیلان تولید می شود و برنامه داریم تولید همه گیاهان دارویی را در استان افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه تولید گل گاوزبان، رازیانه، بومادران، به لیمو، زعفران و … هم اکنون در استان در حال افزایش است، اظهار کرد: گیاهان دارویی در شهرستان هایی چون املش، رودسر، سیاهکل، تالش، رودبار که اراضی مناسبی در ارتفاعات دارند، بیش از دیگر شهرستان های گیلان تولید می شود.

گیاهان دارویی گیلان بازار فروش خوبی دارند 

پارسافر ادامه داد: گیاهان دارویی گیلان بازار فروش خوبی دارند و اخیرا تمایل مردم نیز به مصرف گیاهان دارویی در استان افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر بازارهای گیلان، گیاهان دارویی در دیگر استان های کشور مشتریان قابل توجهی دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: متقاضیان جدیدی هم وجود دارند که مایلند به  عرصه تولید گیاهان دارویی گیلان ورود کنند و به این ترتیب به زودی شاهد خواهیم بود در سطح وسیع تری در استان این گیاهان کشت شوند.

ورود روزافزون جوانان بومی و تحصیل کرده کشاورزی به تولید گیاهان دارویی 

پارسافر ادامه داد: علاوه بر جوانان بومی، تحصیل کرده های بخش کشاورزی از دیگر استان های کشور برای ورود به افزایش تولید گیاهان دارویی گیلان علاقمند شده اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخشی از گیاهان دارویی گیلان به صورت فله ای به فروش می رسد، تصریح کرد: برای اینکه ارزش افزوده تولید این محصولات به تولیدکنندگان برگردد باید در بسته بندی های مدرن وارد بازار شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با بسته بندی های مدرن گیاهان دارویی، گیلان خواهند توانست به بازارهای دیگر کشورهای خارجی راه پیدا کنند.

انتهای پیام