رشت – ایرنا – در پی دستور رییس جمهور مبنی بر مهلت ۲۰ روزه برای آزادسازی قانونی سواحل ، پنج کیلومتر از سواحل بندرانزلی که در محدوده سازمان مناطق آزاد انزلی قرار داشت از سوی این نهاد به طور کامل آزاد سازی شد.

دریافت ۲۴ MB