انزلی – ایرنا – دادستان بندرانزلی گفت: بندرانزلی در بحث آزادسازی هیچ مشکلی ندارد و امر در حرایم سواحل این شهرستان انجام شده است.

به گزارش ایرنا، اکبر سبحانی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: اراضی ساحلی و ملی از حقوق بیت‌المال محسوب می‌شود و دادستان از این حیث در این موارد عنایت ویژه دارد به همین منظور گشتهای مشترکی برای پایش ساحلی صورت می‌گیرد تا اراضی که در سواحل مسدود شده اند، آزاد شوند.

وی تصریح کرد: طی چند ماه اخیر این مورد از طریق پایش ساحلی انجام و نسبت به تصرفات اراضی ساحلی که در گذشته انجام شده بود آزادسازی صورت گرفت. از جمله این موارد عقب نشینی مجتمع شهرداری در پاسداران و چند مورد خصوصی نیز که به ساحل دست اندازی کرده بودند آزادسازی شد.

دادستان انزلی افزود: دادگستری آزادسازی سواحل را در اولویت کار قرار داد و در این راستا ابتدا از مجموعه خود شروع کرده است؛ لذا نسبت به آزاد سازی حریم در مجتمع تفریحی دادگستری در کپورچال این آزاد سازی انجام شد.

سبحانی اضافه کرد: مجتمع مطهری واقع در ورودی شرقی شهر انزلی قسمتی نظامی متعلق به سپاه است که شرایط خاص خود را دارد. در  مجتمع شهید مطهری مسائل امنیتی مطرح است لذا توجه ویژه به این منطقه شده تا توسط مراجع ذیصلاح در مورد آن قسمت تصمیم‌گیری شود.

وی تاکید کرد: مردم اکنون به سواحل انزلی دسترسی دارند و این آزادسازی به طور کامل انجام شده است. در قسمت ساحل در گذشته هتل هایی اقدام به دیوارکشی و برای خود حق ایجاد کرده بودند که قلع و قمع صورت گرفت و دیگر از طرف هتل ها دیواری به طرف ساحل کشیده نشده و نخواهد شد.

وی تصریح کرد : اگر در گشت مشترک مواردی از تصرف مشاهده شد به سرعت از طریق جرم مشهود نیروی انتظامی بستر امنیتی آن را فراهم می‌کند و قلع و قمع انجام می‌گیرد تا دسترسی به ساحل به راحتی صورت گیرد.

انزلی ۴۷ کیلومتر اراضی ساحلی دارد که  ۱۲ کیلومتر آن در حوزه شهری قرار دارد.