انزلی- ایرنا – سخنگوی منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه سرمایه گذاران حوزه های مختلف این منطقه باید ۵۰ درصد نیروی انسانی را از افراد بومی منطقه تامین کنند، گفت: این مصوبه در سال جاری با جدیت و نظارت بیشتری پیگیری و اجرا خواهد شد.

به گزارش ایرنا ، مهدی کاظمیان روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در ارتباط با بهره گیری از نیروهای بومی در منطقه آزاد انزلی، رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی طی سالهای اخیر و همزمان با توسعه فعالیت های زیرساختی،خدماتی و تولیدی در سطح منطقه بهره گیری از نیروهای بومی است.

وی اضافه کرد: این موضوع در قالب مصوبه هیأت مدیره سازمان نیز قابل ارجاع است که براساس آن تمام سرمایه گذاران در حوزه های مختلف موظف به تأمین سهم ۵۰ درصدی از نیروی انسانی بومی منطقه هستند، مصوبه ای که از سال جاری با جدیت و نظارت بیشتری پیگیری و اجرا خواهد شد.

سخنگوی منطقه آزاد انزلی خاطر نشان کرد : سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه خدمات برای روستاوندان و شهروندان منطقه و استان را به منظور ارتقای سطح کیفی زندگی و توانمندسازی جوامع محلی در دستور کار خود قرار داده و باور دارد رونق فضای کسب و کار زمینه افزایش شاخص های اشتغال و عمران و آبادانی بیشتر را فراهم می کند.

کاظمیان با اشاره به انتقادات اخیر بانوی گورابجیر صحرایی در  جریان سفر رئیس جمهور به منطقه آزاد انزلی، اظهار داشت : پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری کشور در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، روستای مزبور جزو محدوده منطقه آزاد انزلی بود اما از آن تاریخ این روستا از محدوده منطقه خارج شده و با عنایت به تأکید قانون، سازمان های مناطق آزاد قادر به هزینه کرد در خارج از محدوده خود نیست .

وی تصریح کرد : این مسئله شامل هزینه عمران روستایی و هر گونه امکانات و ارائه خدمات می شود؛ در نتیجه اجرای این مهم در حال حاضر از سوی سازمان منطقه آزاد بنا به نظر قانون امکان پذیر نیست اما براساس پیگیری های به عمل آمده این سازمان در خصوص افزایش محدوده منطقه که در مرحله تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، این مهم را در دستور کار سازمان قرار خواهد داد .

در جریان سفر ریاست جمهوری به استان گیلان انتقاداتی درخصوص عدم بهره گیری سازمان منطقه آزاد انزلی از نیروهای بومی منطقه مطرح شده بود که از جمله این انتقادات، فیلمی بود از یک بانوی اهل روستای گورابجیر صحرا که به این منطقه درخصوص گرفتن زمینهای کشاورزی مردم این روستا و بر استفاده نیروی های غیربومی انتقاد داشت.