رشت – ایرنا – سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: در راستای حفظ ظرفیت های ارزشمند بافت های تاریخی استان ۶۵ بسته سرمایه گذاری از آثار  تاریخی- فرهنگی  تهیه و تنظیم شده است .

ولی جهانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حفاظت و احیای بناهای ارزشمند و بافت های تاریخی از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا این اداره کل در راستای حفظ ظرفیت‌های ارزشمند موجود در بافت های تاریخی استان، اقدام به تهیه و تنظیم بسته های سرمایه گذاری یادشده نموده است.

وی اظهار داشت:بسته های یادشده به منظور تسهیل در روند سرمایه گذاری بر روی ابنیه و محوطه های تاریخی به طور جدی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و تدوین شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت:  از آنجاییکه در این بسته ها مستندات، مدارک تاریخی، گزارشات معماری و مطالعات فرهنگی آثار ارزشمند استان به دقت مورد ملاحظات کارشناسی قرار گرفته ، بنابراین انتظار می رود، امر سرمایه گذاری به راحتی و سهولت میسر شود.

جهانی گفت: صدور فرصت های سرمایه گذاری بر روی آثار ارزشمند استان با انتخاب سرمایه گذار از طریق مراجع قانونی و همچنین  واگذاری عناصر ارزشمند در بافت های تاریخی، امکان پذیر است.

وی تاکید کرد:اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان، بستر سازی مناسب به منظور سرمایه گذاری در بافت های تاریخی را با تهیه بسته های سرمایه گذاری و معرفی بافت های  تاریخی آغاز نموده است که اسناد و مدارک بسته ها به زودی از طریق پرتال اداره کل در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.