ایسنا/گیلان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، با بیان اینکه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در فرصت های شغلی باید با جدیت رسیدگی شود، گفت: استان گیلان یکی از استان‌های ممنوعه در جذب نیروی کار اتباع خارجی محسوب می شود.

سیاوش آقاجانی در حاشیه گشت شناسایی اتباع بیگانه و جلوگیری از اشتغال غیر مجاز آنان در استان گیلان، با تاکید بر عدم به کارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی توسط کارفرمایان، خاطرنشان کرد: اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در فرصت های شغلی باید با جدیت رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه استان گیلان یکی از استان‌های ممنوعه در جذب نیروی کار اتباع خارجی محسوب می شود، تصریح کرد: تنها در موارد خاص و در صورت اخذ پروانه اشتغال امکان اشتغال آنان در استان میسر است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، با اشاره به ماده ۱۸۱ قانون کار و بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درخصوص جرایم اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی ادامه داد: کارفرمایان متخلف در صورت به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز به ازای هر روز، پنج برابر حداقل حقوق جریمه و در صورت عدم رعایت مواد قانونی به سه تا شش ماه حبس محکوم می شوند.

آقاجانی تصریح کرد: هشت تبعه افغان شناسایی شده در گیلان ابتدا به اردوگاه منتقل شده و پس از طی مراحل قانونی به کشور خود باز گردانده می شوند.

انتهای پیام