ایسنا/گیلان سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با اشاره به رتبه نخست گیلان در تزریق دزهای اول و دوم، گفت: تاکنون ۲۳ درصد گیلانی ها نیز دز سوم را زدند.

دکتر فردین مهرابیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ۵۰۵ هزار نفر از واجدین شرایط در استان گیلان نوبت سوم واکسن خود را دریافت کردند، گفت: این جمعیت نشان می دهد که تاکنون ۲۳ درصد گیلانی ها دز سوم را دریافت کردند.

وی با اشاره به رتبه نخست گیلان در تزریق دزهای اول و دوم، افزود: ۹۵ درصد جمعیت هدف استان دز اول و ۸۸.۵ درصد دز دوم واکسن کرونا را زدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، هدف از تزریق دز سوم را بهبود و افزایش ایمنی ناشی از دو دز قبل دانست و تصریح کرد: با گذشت زمان تاثیر واکسن در بدن کاهش می‌یابد و با توجه به اینکه کرونا سویه‌های مختلفی دارد، تزریق دز سوم می‌تواند ایمنی بدن را افزایش دهد.

مهرابیان، با بیان اینکه افزایش پوشش دز سوم ما را به ایمنی جامعه در برابر جهش های جدید آینده امیدوار می کند، متذکر شد: تحقیقات نشان می دهد افراد با تزریق دز سوم بیش از ۸۰ درصد در برابر ابتلا به کرونا مقاوم می شود و در صورت ابتلا شدت بیماری و مدت زمان بستری کاهش می یابد.

وی از موجود بودن کلیه واکسن ها به اندازه کافی در گیلان خبر داد و خاطرنشان کرد: فاصله دریافت دز دوم و سوم باید سه ماه باشد و لذا افراد واجد شرایط به ۴۵۰ مرکز واکسیناسیون در سطح استان مراجعه کنند.

انتهای پیام