ایسنا/گیلان یک کارشناس برنامه ریزی شهری، اجرای کامل مفاد قانون هوای پاک را موجب بهبود زیست پذیری شهری و پایداری محیطی دانست و گفت: کیفیت هوا برای شهروندان به گونه ای باشد که اکولوژی شهری و فرایندهای بوم شناختی و رفاه عمومی در این مسیر آسیب نبینند.

دکتر عماد مطالبی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به الزامات قانون هوای پاک، اظهار کرد: لازمه اجرای کامل قانون هوای پاک تشکیل کارگروهی تخصصی در مدیریت شهری است که همه دستگاه های متولی و اجرایی در این خصوص حضور داشته باشند تا بتوان با اجرایی نمودن تمام مفاد و پیگیری آن شاهد بهبود در وضعیت محیط زیست شهری باشیم.

این کارشناس برنامه ریزی شهری گفت: باید ضمن شناسایی دقیق منابع آلاینده سعی کنیم به خصوص در پهنه های شهری با الزامی نمودن ضوابط و استانداردهای محیط زیست در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در رعایت ملاحظات زیست محیطی سبب بهبود شاخص ها در وضعیت هوا باشیم تا کیفیت هوا برای شهروندان به گونه ای باشد که اکولوژی شهری و فرایندهای بوم شناختی و رفاه عمومی در این مسیر آسیب نبینند.

وی اجرای قانون هوای پاک را موجب بهبود زیست پذیری شهری و پایداری محیطی دانست و تصریح کرد: باید در بخش حمل و نقل از صرفه جویی ناشی از مدیریت سوخت جایگزین های مناسبی را برای ناوگان فرسوده حمل و نقل شهری فراهم سازیم. شهر رشت با توجه به وجود مسیر آبی دو رودخانه با ساز و کارهای مناسب می تواند از این پتانسیل بهره برد و در راستای حمل و نقل سبز اولین اتوبوس آبی شهری را در کشور بهره برداری کند.

مشاور کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت، یادآور شد: باید در مکان یابی شهرک ها و نواحی صنعتی در حریم شهرها و به خصوص محدوده و فاصله با شهر و روستا با توجه به بافت مسکونی و طرح هادی مصوب استقرار این واحدها به گونه ای صورت گیرد که در مسیر جهت باد غالب نباشد.

وی همچنین خواستار تعیین میزان آلایندگی صنایع شد و اضافه کرد: شهرک های صنعتی براساس نوع فعالیت و رده در پهنه همگن با رعایت فواصل مناسب مکان گزینی شوند تا مزاحمت های زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی نباشد و سلامتی و آرامش و زیست شهروندان را به مخاطره نیاندازد و همگان از محیط زیست و هوا پاک بهره برند.

انتهای پیام