رشت – ایرنا – استاد دانشگاه و فعال سیاسی بسیج را پیشتار و خط مقدم حراست از انقلاب دانست و گفت: بسیج همواره خودش را وقف انقلاب کرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد فائزی روز چهارشنبه در همایش بصیرتی که به مناسبت ۹دی در کانون معصومیه شهرستان املش برگزار شد اظهار داشت: نقش بسیج در همه صحنه های تاریخی انقلاب اسلامی پررنگ و تأثیر گذار بوده است و درواقع بسیج خودش را وقف انقلاب کرده است.

وی گفت: عدم ثبت نقش بسیج در تاریخ انقلاب نا بخشودنی است؛ بسیجی که قائله فتنه ۸۸ را جمع کرد و در فتنه‌ی بعد از انتخابات ریاست جمهوری چیزی را دید که خیلی از خواص از دیدن آن عاجز بودند.

این استاد دانشگاه و فعال سیاسی با اشاره به روز ۹ دی به عنوان روز بصیرت افزود: هروقت بسیج درصحنه ای وارد شده دشمن فرسنگها ازما دور شده است.این قدرت بسیج است که باید پاس داشته شود.

فائزی با اشاره به اینکه زیبایی انقلاب همین از خودگذشتگی هاست گفت: علت به دل نشسته شدن سردار شهیدسلیمانی این بود چون ازخودش گذشت لذا روشن ومنور شد.

وی افزود: ضربه ای که اسلام ازعده ای ازخواص بی بصیرت خورده از نقاط دیگر این ضربه ها را نخورده است