رشت – ایرنا – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: با برنامه‌ریزی های انجام شده امسال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال در این استان غرس می شود.

میرحامد اختری روز چهارشنبه در جریان برگزاری پویش ایران سبز همزمانت با سراسر کشور در استان گیلان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کاشت این تعداد نهال با لحاظ نهال‌های مربوط به زراعت چوب، جنگل‌کاری های جدید و در اختیار قراردادن نهال به مردم و دستگاه‌ها در استان گیلان غرس می شود.

وی با بیان اینکه نهال ها رایگان در اختیار مردم و دستگاه ها قرار می گیرد، بیان داشت: این نهال ها بیشتر بومی و پهن برگ و با توجه به شرایط آبی و هوایی و سازگاری با استان گیلان هستند ضمن اینکه در زراعت چوب از صنوبر استفاده می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان با بیان اینکه نهالکاری امسال نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد، اضافه کرد: سال گذشته غرس یک میلیون و ۸۰۰ هزار اصله نهال در گیلان در نظر گرفته شده بود.

وی اظهار داشت: کاشت این میزان نهال در سال جاری از امروز “چهارشنبه” با اجرای پویش ایران سبز ، ایران قوی “هر ایرانی یک درخت” با هدف فرهنگ سازی و حساسیت مردم نسبت به کاشت نهال آغاز شده است.

وی با اشاره به نقش مهم مردم و همکاری آنها برای کاشت نهال و حفظ منابع طبیعی در استان گیلان اظهار داشت: حفظ جنگل و جنگل کاری بدون حضور و کمک مردم انجام نمی شود در این ارتباط به به همکاری مردم نیاز است.

پویش ایران سرسبز، ایران قوی “هر ایرانی یک درخت” همزمان با سراسر کشور با هدف توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ غرس نهال با حضور اسدالله عباسی استاندار گیلان در فاز شمالی پارک جنگلی سراوان شهرستان رشت با کاشت نمادین نهال آغاز شد.

استان گیلان به عنوان خطه سرسبز کشور دارای ۵۶۵ هزار هکتار جنگل و ۲۲۴ هزار هکتار مرتع است.