رشت- ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۲ هزار و ۸۲۰ مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان رفع تصرف شده است.

مهرداد محمدی روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به قلع و قمع  ۲۲ هزار و ۸۲۰ مترمربع بنا و مستحدثات غیر قانونی در اراضی کشاورزی آستانه اشرفیه به حکم قضایی، افزود: برای رفع تصرف این میزان از اراضی کشاورزی ، تعداد ۱۸ پرونده در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۱۱ پرونده مربوط به حوزه آستانه اشرفیه و تعداد ۷ پرونده نیز مربوط به بخش بندرکیاشهر بوده است.

وی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب ۱۳۷۴ هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد ، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده یک این قانون صورت پذیرد جرم است.

وی ادامه داد: برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، ماموران جهاد کشاورزی موظفند با احکام و دستورات قضایی و با حکم نماینده دادسرا و نیروی انتظامی نسبت به قلع و قمع هرگونه بنایی که مصداق تغییر کاربری دارد و همچنین مستحدثات موجود اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه برگردانند.

وی خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری ،پی کنی، دیوارکشی اراضی، دپوی زباله، نخاله، مصالح ساختمانی و استقرار کانکس را از دیگر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز عنوان کرد و اظهار داشت: در سال گذشته نیز تعداد ۱۲ مورد رفع تصرف اراضی زراعی و باغی در این شهرستان صورت گرفته است.

به گفته محمدی ، بر اساس بررسی های انجام شده بیشترین میزان تمایل به منظور تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در منطقه مربوط به احداث مسکن بوده که به علت افزایش نیاز به مسکن و افزایش قیمت زمین در سالهای اخیر صورت می گیرد ، ضمن آنکه بر این اساس تغییر کاربری توسط کشاورزان برای رسیدن به درآمدهای بیشتر مورد توجه قرار دارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه از هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و زمین های کشاورزی در این شهرستان جلوگیری می شود اظهار داشت: حفظ اراضی کشاورزی از سیاست ها و رویکردهای جهاد کشاورزی است و با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.

شهرستان آستانه اشرفیه حدود ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که از این میزان ۲۳ هزار و ۵۷۰ هکتار به کشت برنج، ۲ هزار و ۵۰۷ هکتار به کشت بادام زمینی و مابقی نیز به کشت دیگر محصولات کشاورزی چون صیفی جات، باغ های مثمر و غیر مثمر اختصاص دارد.

این شهرستان در شرق استان گیلان، با داشتن دو بخش مرکزی و بندرکیاشهر دارای ۱۰۵ روستا و حدود ۱۰۸ هزار نفر جمعیت است.