ایسنا/گیلان مدیر طرح نسخه نویسی الکترونیکی گیلان، ۱۶۸۰ موسسه خدمات درمانی در سطح استان را طرف قرارداد بیمه سلامت دانست و گفت: تاکنون ۸۰ درصد نسخه نویسی الکترونیکی و عدم پذیرش نسخ کاغذی در استان گیلان محقق شده است.

کوروش ابومحبوب، با اشاره به اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سلامت از امروز، اظهار کرد: تاکنون ۸۰ درصد نسخه نویسی الکترونیکی و عدم پذیرش نسخ کاغذی در استان گیلان محقق شده است.

وی با بیان اینکه گیلان جزو استان های آماده اجرای طرح مذکور بود، خاطرنشان کرد: از قبل می توانستیم از ثبت نسخ کاغذی جلوگیری کنیم و درصد استان را افزایش دهیم، اما سختگیری انجام ندادیم تا بیمه شدگان بتوانند همچنان از سیستم دفترچه و نسخ کاغذی استفاده کنند.

مدیر طرح نسخه نویسی الکترونیکی گیلان در گفت وگوی ویژه خبری باران، از تحقق صد درصدی نسخه نویسی الکترونیکی در استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ۱۶۸۰ موسسه خدمات درمانی در سطح استان گیلان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند.

ابومحبوب اضافه کرد: یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در استان گیلان تحت پوشش صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت قرار دارند.

انتهای پیام