رشت – ایرنا – رییس اداره شیلات آستانه اشرفیه گفت: از آغاز فصل صید امسال تاکنون ۱۹۹ هزار و ۶۲۸ کیلوگرم از انواع ماهیان استخوانی در سواحل بخش بندرکیاشهر صید شد.

محمود کشا زرع روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه صید ماهیان استخوانی تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت، افزود: از این میزان صید ۶۳ هزار و ۴۰۹ کیلوگرم ماهی سفید، ۱۳۰ هزار و ۱۵۳ کیلوگرم کفال ، ۷۷۵ کیلوگرم کپور و مابقی نیز سایر ماهیان استخوانی است.

وی تعداد پره کشی برای صید این میزان ماهیان استخوانی را  دوهزار و ۵۲۰ نوبت اعلام کرد و اظهار داشت: حدود یکهزار نفر از صیادان در ۱۱ شرکت تعاونی پره صیادی این شهرستان فعالیت دارند.

کشازرع در ادامه با اشاره به میزان صید ماهیان استخوانی طی ۱۰ روز اخیر نیز گفت: طی این مدت ۵۰ هزار و ۵۸۱ کیلوگرم از ماهیان استخوانی در سواحل بندرکیاشهر صید شده که در مقایسه با مدت مشابه حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است.

بخش بندرکیاشهر دارای ۳۷ کیلومتر نوار ساحلی است.

شهرستان آستانه اشرفیه با داشتن دو بخش مرکزی و بندرکیاشهر دارای ۱۰۵ روستا و حدود ۱۰۸ هزار نفر جمعیت است.