در مراسم گراميداشت هفته پژوهش در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دكتر ياسر حاتم زاده بعنوان پژوهشگر برتر انتخاب گردید.

در مراسم گراميداشت هفته پژوهش در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دكتر ياسر حاتم زاده بعنوان پژوهشگر برتر انتخاب گرديد و مورد تقدير دكتر قاليباف رياست محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
ايشان داراي دكتري عمران در گرايش برنامه ريزي حمل و نقل وترافيك است. وي در زمينه تخصصي خود، صاحب مقالات علمي و پژوهشي متعدد در مجلات معتبر بين المللي بوده و موفق به تهيه و ارائه گزارش هاي راهبردي و اثرگذار ناظر به مسائل كلان بخش حمل و نقل كشور شده است.
دكتر ياسر حاتم زاده متولد ١٣٦٠ در استان گيلان بوده و در سوابق علمي واجرايي ايشان مشاور فني استاندار گيلان و تدريس در دانشگاه هاي تهران وگيلان به چشم مي خورد و بعنوان يكي از صاحب نظران حوزه برنامه ريزي حمل ونقل وترافيك در كشور شناخته مي شود.
لازم به ذكر است كه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از مراكز پژوهشي مهم و راهبردي بوده و در تصميم سازي و سياست گذاري در كشور نقشي اساسي و كليدي ايفا مي نمايد و به همين جهت، توجه به اين مركز و گزارش هاي كارشناسي آن در سال هاي گذشته بارها مورد تأكيد رهبري معظم انقلاب قرار گرفته