ایسنا/گیلان رئیس اداره منابع طبیعی رودبار، با بیان اینکه سه دستگاه کامیون حامل چوب آلات جنگلی قاچاق و زغال توسط مامورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان رودبار در لوشان کشف و ضبط شد، خاطرنشان کرد: عاملین این تخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

امیر قاسمی در گفت وگو با ایسنا، از رفع تصرف اراضی ملی خبر داد و اظهار کرد: حدود ۳۷۵ مترمربع از عرصه های منابع طبیعی رفع تصرف و بنای ۱۲ مترمربعی احداث شده در منطقه سی دشت توسط ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار تخریب شد.

وی با اشاره به محصور شدن این قطعه زمین با سنگ بلوک و سیمان افزود: عرصه مورد نظر در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور از تصرف آزاد و همه آثار تصرف جمع آوری شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی عرصه رفع تصرف شده را حدود ۶۰۰ میلیون تومان برآورد کرده اند، گفت: همچنین مساحت ۲۴۵۰ مترمربع از اراضی ملی و ۴۰ مترمربع بنای غیر مجاز احداثی توسط مامورین حفاظتی این اداره در روستای چلوانسرای شهرستان رودبار قلع و قمع شد و متخلفین را به دادگاه معرفی کردیم.

قاسمی در ادامه به کشف و ضبط یک دستگاه پیکان وانت با بار چوب آلات جنگلی غیرمجاز اشاره کرد و یادآور شد: چوب آلات بازداشتی از گونه گردو بوده و خودروی متخلف نیز بازداشت شده است.

وی با بیان اینکه در راستای تشدید اقدامات حفاظتی، سه دستگاه کامیون حامل چوب آلات جنگلی قاچاق و زغال توسط مامورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان رودبار در لوشان کشف و ضبط شد، خاطرنشان کرد: عاملین این تخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی رودبار اضافه کرد: شهرستان رودبار دارای حدود ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی از جمله حدود ۱۲۰ هزار هکتار اراضی جنگلی و حدود ۸۰ هزار هکتار اراضی مرتعی است.

انتهای پیام