دکتر شراره کاووسی با ۲۲ سال سابقه کاری درسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،دکتری اقتصاد از دانشگاه های شهید بهشتی ، علوم تحقیقات تهران ودانشگاه فردوسی مشهد که در کارنامه پربار سالهای خدمت خود سابقه یمشاور استاندار و دبیر کمیته های راهبردی استانرییس گروه اشتغال و سرمایه گذاریمسئولیت تدوین برنامه های ششم توسعه گیلانمدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمانمسئولیت تدوین برنامه های آمایش استانو مدرسی دروس اقتصاد دانشگاه های گیلان و آزاد اسلامی را ازسال ۱۳۸۰ دارد، طی حکمی ازسوی مسعود میر کاظمی ، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب میشود و این انتصاب باموجی از انتقادات همراه میشود.

باتوجه به سوابق تحصیلی و مسئولیت هایی که وی در این مدت دراستان برعهده داشته نقد ها و برخی شیطنت های رسانه ای حتی انعکاس اخبار زرد و بی مایه این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد میکند که چه کسی را مناسب این کرسی در گیلان میدانند؟شاخص یک شخص اصلح و یک رزومه موفق از نظر آنها چیست؟ماه ها فریاد زدید که مدیر غیربومی نمی خواهیم، چه شد حالا که یک مدیر بومی متخصص از بدنه کارشناسی یک دستگاه به سمتی رسیده است، به جرم زن بودن وی ، گاهی گام از نقد فراتر گذاشته و شاهد توهین به شان و مقام زنانه هستیم.البته معمولا بعد از انتصاب بانوان در پست های کلیدی و مدیریتی در استان وحتی گاهی کشور ناظر نقد های فراوانی هستیم که راه را برای این بانوان بسیار سخت و پرفراز ونشیب میکند. در صورتکیه زنان گیلانی بارها ثابت کرده اند اگر اجازه پیدا کنند نه تنها چیزی از مردان کم ندارند بلکه دلسوزتر، سالم تر و هوشمندانه تر مدیریت خواهند کرد.توسعه استان نیازمند به حمایت از انتصاب مدیران لایق و متخصصی است که سالها در حوزه های مربوطه تلاش کرده و از تجربه و شناخت کافی مشکلات ، موانع و معضلات استان آگاهند.وقتی بانویی با عملکرد موفق و مطلوب میتواند در کرسی های مدیریتی استان موفق و مثمر ثمر باشد چرا با انتقادات و موجی از نظرات منفی مواجهه میشود؟ آیا با تغییر دولت ها کارمندان و کارشناسان از کره ی ماه جایگزین میشوند؟ نه ، برحسب تخصص و تجربه گزینش میشوند .بطبع انتصابی که ازسوی معاون رییس جمهور آیت الله رییسی صورت گرفته ، بااشراف و آگاهی کامل به انتسابات سیاسی ایشان بوده است.بنظر وقت آن رسیده تا از پتانسیل استعداد ها و متخصصین گیلان بدور از نگاه جنسیتی در راه توسعه و ارتقا گیلان در همه حوزه حمایت کنیم.

?نوشین میربلوک