رشت- ایرنا- هواشناسی گیلان پیش بینی کرد برای ۲ روز آینده در استان با آسمانی نیمه ابری تا ابری و مه آلود ، بعضی نقاط بارندگی خفیف و وزش باد در استان مواجه باشیم.

 بر اساس جدول پیش بینی هواشناسی گیلان تا چهارشنبه همچنین برای ارتفاعات و دامنه های جنوبی استان آسمانی صاف تا نیمه ابری ، گاهی وزش باد مورد انتظار است.

جدول پیش بینی هواشناسی گیلان همچنین حاکی از آنست که بیشترین دمای استان امروز یکشنبه با  ۱۸ درجه سانتیگراد در شهرهای لوشان و منجیل روی داده و انتظار می رود روز پنجشنبه حداکثر دما در همین شهرها با ۶ درجه افزایش به ۲۴ درجه سانتیگراد برسد.

همچنین حداکثر دمای رشت نیز که امروز یکشنبه بین۱۰ تا ۱۶ درجه سانتیگراد در نوسان بود روز پنجشنبه با پنج درجه افزایش بین۶ تا ۲۱ درجه متغیر خواهد بود.

هواشناسی دریایی استان نیز حاکیست شرایط صید کیلکا برای یکشنبه شب نامناسب و برای دوشنبه و سه شنبه شب در نواحی شرقی نامناسب است؛ ضمن اینکه شرایط صید پره طی یکشنبه و دوشنبه با احتیاط مناسب است.