ایسنا/گیلان سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه روز گذشته ۳۹ بیمار جدید کرونایی را بستری کردیم، گفت: اگرچه نفس های کرونا در حال به شماره افتادن است و بستری های روزانه به زیر ۴۰ نفر رسیده، اما مردم همچنان رعایت پروتکل های بهداشتی را مد نظر قرار دهند.

دکتر فردین مهرابیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه همه واکسن ها در مراکز واکسیناسیون استان گیلان موجود است، اظهار کرد: واکسن آسترازنکا نیز تا جمعه گذشته موجود بود و لذا طی دو هفته آینده هم در توزیع و هم در تزریق آن کمبود نخواهیم داشت.

وی از واکسینه شدن ۱۰۱ هزار و ۱۳۵ نفر از جمعیت ۶۰ سال به بالای استان گیلان در نوبت سوم خبر داد و خاطرنشان کرد: ۸۲.۶ درصد از جمعیت بالای ۱۲ سال استان موفق به تزریق دوز دوم واکسن خود شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به واکسینه شدن ۹۳.۱ درصد از جمعیت ۱۲ سال به بالای استان در نوبت اول، خاطرنشان کرد: هنوز ۶.۹ درصد از جمعیت هدف گیلان حتی دوز اول را نزدند.

مهرابیان، از بستری بودن ۱۸۷ بیمار مبتلا به کرونا در سطح بیمارستان های گیلان خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۳۲ بیمار بدحال هستند.

وی با بیان اینکه روز گذشته ۳۹ بیمار جدید کرونایی را بستری کردیم، گفت: اگرچه نفس های کرونا در حال به شماره افتادن است و بستری های روزانه به زیر ۴۰ نفر رسیده، اما مردم همچنان رعایت پروتکل های بهداشتی را مد نظر قرار دهند، زیرا عادی انگاری مهمترین خطر برای خیز دوباره کرونا است.

انتهای پیام