ایسنا/گیلان رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: رودخانه ها فرسایش خاک سنگینی را از مناطق غرب کشور به گیلان می آورند.

حفاظت از خاک پیش‌نیاز توسعه پایدار سرزمین و افزایش تولید است. توجه به خاک و تبیین جایگاه ارزشمند آن به عنوان ثروت تجدیدناپذیر ملی به ویژه در بین نسل های آینده است

فرسایش خاک یک پروسه منفی طبیعی و غیر طبیعی است موجب تخریب خاک شده و  زمین حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد.

رسوبات پشت سد سفیدورد از نتایج نبود آبخیرداری در استان‌های بالا دست    

مسعود الماسی رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد : به طور طبیعی فرسایش خاک در مناطق غرب کشور وجود دارد که رودخانه‌ها از آنجا منشا می‌گیرند تا به گیلان برسند و در مسیر خود فرسایش سنگینی را به همراه می آورند.

الماسی خاطرنشان کرد: بخشی از رسوبات پست سفیدرود را این فرسایش های خاک تشکیل می دهند که از دیگر مناطق به گیلان می‌آیند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: برای جلوگیری از این فرسایش اطراف رودخانه کاشت درختان زیتون در منطقه لوشان، منجیل و رودبار را شروع کردیم.

فرسایش آبی در گیلان بر دیگر فرسایش ها غالب است

مجتبی شاه‌نظری مدیر امور آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه فرسایش آبی بر دیگر روش‌های فرسایش‌ در گیلان غالب است، گفت: با تغییر اقلیم شدت بارش‌ها زیاد شده است و این امر شرایط فرسایش خاک را بیشتر می‌کند.

 وی با اشاره به اینکه پوشش گیاهی موجب ایمنی خاک می‌شود، افزود: هر کجا که پوشش گیاهی را از دست بدهیم فرسایش خاک بیشتر می شود و علاوه برآسیب به جنگل حتی تغییرکاربری اراضی نیز صدمات فراوان به خاک می‌زند و موجب فرسایش می‌شود. اگر اقدامات اساسی صورت نگیرد فرسایش خاک در گیلان رو به افزایش خواهد رفت.

شدت بارش ها فرسایش خاک را افزایش می‌دهد

شاه‌نظری با بیان اینکه در مناطق کوهستانی هنگام بارش‌ها اراضی بیشتری در معرض فرسایش خاک قرار می‌گیرند، ادامه داد:  باید راهکارهای حکیمانه‌تری برای جلوگیری از فرسایش خاک انجام گیرد و یکی از این اقدامات مهم اجرای عملیات آبخیزداری است.  

مدیر امور آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های رودسر، سیاهکل، رودبار و تالش فرسایش آبی بیش از دیگر از شهرستان‌های گیلان است.

وی در خصوص آسیب فرسایش خاک در گیلان از سایر استان‌ها، تصریح کرد: محوری ترین کار عملیات آبخیزداری از مناطق بالادست است و علاوه براقدامات سازه‌ای اقدامات غیرسازه‌ای نظیر جنگل‌کاری انجام می‌شود.    

شاه‌نظری اضافه کرد: تنها رودخانه‌بزرگی که از استان‌های دیگر به گیلان وارد می شود، سفیدرود است و همراه خود رسوبات زیادی از استانهای دیگر می آورد و این رسوبات در پشت سد سفیدرود گیلان انباشته می شود.

مدیر امور آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان یادآور شد: انباشت رسوبات پشت سد متاثر از اقدامات استان های بالادست رودخانه سفید است.

رسوبات ظرفیت سد سفیدرود را کاهش می دهند

شاه نظری تصریح کرد: رسوبات با آمدن به پشت سد سفیدرود ظرفیت این سد بزرگ را کاهش می‌دهند.

وی آبخیزداری در مناطق بالادست رودخانه سفیدرود را از محوری ترین عمیات کاش ورود رسوب عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی و تغییر اقلیمی که پیش آمده است، اگر کاری اساسی انجم ندهیم شاهد مخرب تر شدن خاک استان خواهیم شد.

انتهای پیام