ایسنا/گیلان یک دکترای فرهنگ و ارتباطات گفت: مسائل، موضوعات، حرف ها، مکتوبات، مطالعات و پایان نامه های دانشگاهی باید معطوف به نیازهای جامعه باشد و دانشجویان دغدغه های جامعه را مد نظر قرار دهند.

دکتر جواد نظری مقدم در گفت وگو با ایسنا، دانشگاه و دانشجو را اساس توسعه هر کشور و نظام دانست و اظهار کرد: دانشگاه یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار در حرکت توسعه ای بوده و لذا در جهت تربیت نیروی انسانی گام برمی دارد.

وی با بیان اینکه تربیت نیروهای متخصص و متعهد می تواند به فرایند رشد و توسعه کشور کمک کند، افزود: دانشگاه این رسالت بزرگ را بر عهده دارند و دانشجویان به عنوان موتور محرکه جامعه باید مسیر توسعه را هموار کنند.

این دکترای فرهنگ و ارتباطات، کلید دستیابی به توسعه را در خروجی دانشگاه دانست و تصریح کرد: مسائل، موضوعات، حرف ها، مکتوبات، مطالعات و پایان نامه های دانشگاهی باید معطوف به نیازهای جامعه باشد و دانشجویان دغدغه های جامعه را مد نظر قرار دهند.

نظری مقدم ادامه داد: بعضا دغدغه هایی در دانشگاه وجود دارد، اما متاسفانه رویکرد این دغدغه ها و مطالعات و پایان نامه ها معطوف به جامعه نیست و منشا آن سیستم آموزشی است که دانشجویان را هدایت نمی کند.

وی با بیان اینکه دغدغه دانشگاه و دانشجو باید ایران و جامعه ایرانی باشد و در غیر این صورت خروجی دانشگاه به درد جامعه نمی خورد، گفت: اساتید دانشگاه در هدایت دانشجویان به سمت دغدغه مندی نسبت به مسائل کشور و جلوگیری از مهاجرت بسیار اثرگذار است، زیرا دانشجویان نیازمند تربیت در جهت توجه به نیازهای جامعه هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با اشاره به آسیب شناسی نهاد علم در جامعه ما، تصریح کرد: امروزه دانشجویان نخبه و با اعتماد به نفس فراوانی اعم از زن و مرد داریم که در حوزه های علوم طبیعی و پزشکی و انسانی و فنی و مهندسی نشان دهنده استعدادها و ظرفیت های بالای جامعه هستند، اما مهم مدیریت این استعدادها و ظرفیت ها در مسیر توسعه است.

وی ایجاد برخی ناامیدی ها در جامعه را به واسطه عدم اعتماد به قشرهای نخبه همچون دانشجویان دانست و اضافه کرد: به واسطه همین دانشجویان جوان می توانیم با تمام دنیا رقابت کنیم و دستاوردهای بزرگ داشته باشیم.

انتهای پیام