رشت – ایرنا – استاندار گیلان توجه بر اقتصاد کشاورزی و توسعه اقتصاد دریا محور را برای استان حیاتی دانست و گفت: طی سالهای اخیر بخش صیادی آسیب های متعددی را تحمل کرد و متاسفانه تاکنون برنامه و راهکارهای حمایتی از این بخش یا اجرایی نشد و یا موفقیت‌آمیز نبود.

به گزارش ایرنا، اسدالله عباسی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از شرکت های تعاونی پره های صیادی در سواحل انزلی افزود: در اقتصاد دریا محور یا باید شیوه حاضر ادامه یابد و یا راهی مانند پرورش ماهی در قفس یافت که در گیلان تاکنون گزارشی مبنی بر موفقیت این پروژه ارائه نشده است. 

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم استانداری گیلان حمایت از جامعه صید و صیادی است گفت: می بایست راه حل مناسبی جهت حمایت همه جانبه از صیادانی که عمر خود را در این راه گذاشتند بیابیم، زیرا شیلات یکی از مهم ترین حوزه اقتصادی و تولید گیلان محسوب می‌شود. 

استاندار گیلان آلودگی و کاهش میزان صید مشکلاتی را یکی از مهم ترین مشکلات جامع صیادی استان دانست و تاکید کرد: حل مشکلات بیمه صیادی یکی از اولویت های استانداری برای حمسات از صیادان است که البته تاکنون در این زمینه کاری انجام نشده و این خواسته صیادان محقق نشده است.

عباسی پرداخت تسهیلات کم بهره به صیادان برای تهیه تجهیزات و ادوات ماهیگیری را یکی از برنامه های آینده استانداری گیلان عنوان کرد و افزود: باید آسیب شناسی لازم در این زمینه انجام شود و در کارگروه مربوطه سعی داریم راهی برای صیادانی که از این طریق امرار معاش می کنند پیدا کنیم. 

وی تصریح کرد: ما از کسانی که در چارچوب قانون دارند صید می کنند حمایت می کنیم و صیادانی که برای کسانی که به طور غی مجاز اقدام به صید می کنند برنامه ای نداریم. این افراد اگر بیکار هستند راه حل مناسب برای آنها صید غیرمجاز نیست.