رشت – ایرنا – «مدّ و مه» عنوان نمایشگاهی از زهرا امیریگانه هنرمندی از دیار باران و دریا، بندرانزلی است که شهرهایی در دام مه و هراس و تنهایی را با ترکیب خط، شکل، رنگ و بافت به نمایش می گذارد.

نمایشگاه نقاشی «مد و مه» آثار هنرمند جوان بندر انزلی «زهرا امیریگانه» است که به گونه ای ارجاعمان می دهد به داستان ابراهیم گلستان. این یکی در قاب تصاویر و آن یکی در قالب واژه ها، شهرهایی را نشان مان می دهند در دام مه و آکنده از هراس و تنهایی و تلخی و مرگ.

۲۱ تابلوی نقاشی که انگار «فریاد» اخوان ثالث را در سکوت آواها با الفبای تجسمی یعنی خط، شکل، رنگ و بافت به بانگی بلند برمی آورند.

اخوان از آتش می گوید آتشی جانسوز که در شب رسوای بی ساحل در و دیوار خانه و حتی غنچه های گلدان را در لهیب خود می سوزاند و امیریگانه با قلم مو و رنگ سیل ویرانگری را نشانمان می دهد که در پی ویرانی خانه و غرق کردن اهالی خانه است.

فرزام امین صالحی منتقد هنری در بیانیه این نمایشگاه چنین نوشته است: «حکایت لحظه های مرکبی که در آنها سنگ بسیط می شود. خورده می شود. نرم می شود. وا می شود. به خوره  راه می دهد. می پوسد. می میرد و می میراند.

آبی، به متن می آید. حاشیه را رنگ می زند. حاشیه زنگ می زند. انگار تابوتی که در گوری منجمد می شود ، تا در قالبی دیگر و جایی دیگر، دوباره زندگی از سر گیرد. تلماسه ها کش می آیند، منقبض می شوند. مثل آب در رگ زمان جاری می شوند. پنجره ها، درها، روزن های بی روزن، زمان متوقف شده است. زمان مرده است. در رگ آب و در پی باد. درون خانه ها و پشت روزن ها کسی نیست. مگر انسان یکه ای که دارد غرق می شود. دست و پایی نمی زند. پیدا نیست، پنهان هم نیست. در نیستی، بود می شود. در هستی نابود می شود. روی آب خوابیده است . انگار آب هم او را پس می زند و به ذات آبی اش راه نمی دهد. تو گویی هیچ در هیچ ضرب می شود. تقسیم می شود. تجزیه می شود. ترکیب می شود.

وای! که قصه هستی هزار تویی را می ماند که انسان در آن به شیء واره ای  بدل می شود. با فرجامی که در زمان و مکان نوشته نمی شود. حک می شود. جاری می شود. چون جریان سنگ در آب.

مجموعه کنونی شامل بیست و یک تابلوی نقاشی ست در تجربه فرم و محتوایی دیگر. حضور عناصری که در تابلوها تکرار می شوند و هر بار به هیئتی استحاله شده پدیدار می شوند، به مجموعه حالت روایتی غیرخطی می بخشد بی آنکه پیرنگ و ضرباهنگ قصه گم و ناپیدا شود.

نقاش دست به سفری دور و دراز در زمان و مکان زده و خسته باز می گردد. لکه های آبی رهایش نمی کنند. پچپچه های مدام در جانش آواز می شود. پچپچه های آبی، نجوای خاموش سنگ در آب.»‎

‎زهرا امیر یگانه متولد ۱۳۶۰ مدرک کارشناسی رشته نقاشی را در دانشگاه فردوسی مشهد گرفته و دوره ارشد را در دانشگاه تهران گذرانده است. این هنرمند هم‌اکنون در زادگاهش انزلی زندگی و کار می کند.

‎نمایشگاه «مَد و مِه» تا ۲۶ آذر از ساعت ۴ تا ۹ شب به جز شنبه ها در گالری «چوم انزلی» در معرض تماشای علاقمندان به هنر نقاشی قرار دارد.