تهران- ایرنا – معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: بر اساس مطالعه صورت گرفته در سال ٢٠١٧ مشخص شد که آب خزر تا سال ٢٠۵٠ پسروی خواهد داشت. 

به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد رضا لاهیجان زاده روز سه شنبه در نشست خبری افزود: این پسروی به علت تغییر اقلیم است که احتمال افزایش نیز وجود دارد. 

وی اظهار داشت: ۵٠ درصد پسروی دریایی خزر به سرعت تبخیر آب در آن برمی گردد اگر این روند با این سرعت ادامه داشته باشد ٢٠ تا ٢۵ درصد مساحت خزر در بخش شمالی که سواحل روسیه را شامل می شود، کاهش خواهد یافت. 

لاهیجان زاده درباره این وضعیت در خلیج فارس گفت: خلیج فارس از تنگه هرمز به عمان متصل است، از این رو میزان بالا آمدن آب در آن تا سال ٢٠۵٠ در حد چند سانتیمتر خواهد بود. 

وی اظهار داشت: بنابراین بالا آمدن آب در حدی نیست که جزایری را زیر آب ببرد.