رشت – ایرنا – با افزایش دمای گیلان طی ۲ روز آینده ، هوای این استان بهاری می شود.

به گزارش ایرنا، طبق پیش بینی سازمان هواشناسی گیلان، هم اینک هوای شهرهای گیلان صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد همراه است، روز سه شنبه (فردا) صاف تا قسمتی ابری، نواحی جلگه ای احتمال مه صبحگاهی و اواخر وقت، شاهد وزش باد جنوبی به خصوص در ارتفاعات خواهد بود. 
همچنین طبق این پیش بینی ، آسمان گیلان برای روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ، صاف تا قسمتی ابری ، با مه صبحگاهی و افزایش دما، وزش باد جنوبی (باد گرم) به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها همراه خواهد بود.

طبق این پیش بینی دمای هوای رشت تا ۲ روز آینده ۶ درجه و همچنین دمای هوای منجیل در این مدت تا ۱۰ درجه افزایش خواهد یافت.

بر این اساس ، دمای هوای رشت مرکز استان گیلان امروز (دوشنبه) به حداکثر ۱۸ درجه خواهد رسید که این دما در روز سه شنبه ۲۰ درجه  و در روز چهارشنبه نیز به ۲۴ درجه می رسد و طی ۲ روز آینده دمای هوای رشت حدود ۶ درجه افزایش خواهد یافت.

همچنین امروز دوشنبه شهرستان های تالش، رودسر، صومعه سرا، فومن، ماسال و املش با حداکثر ۲۰ درجه ، گرمترین شهرهای این استان هستند و دیلمان نیز با حداقل صفر درجه، خنک ترین منطقه گیلان طی روز جاری خواهد بود.

طبق پیش بینی هواشناسی گیلان، شهرهای سیاهکل ، فومن و منجیل روز سه شنبه با حداکثر ۲۱ درجه گرمترین و دیلمان با حداقل ۶ درجه، خنک ترین منطقه گیلان می باشند و در روز چهارشنبه نیز، شهرستان منجیل با حداکثر ۲۶ درجه، گرمترین و دیلمان با پنج درجه خنک ترین مناطق گیلان خواهند بود.

گیلان با میانگین یکهزار و ۲۰۰ میلی متر بارندگی سالیانه، پرباران ترین استان کشور است.