رشت _ ایرنا_ ۱۶ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در بین ٢ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گیلان، بر اساس اعلام موسسه علمی و انتشاراتی Elsevier و پیرو پژوهشی که توسط محققان دانشگاه استنفورد بر روی داده های اسکوپوس انجام شده است، فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پراستناد در تمامی رشته ها به عنوان دانشمندان ۲ درصد برتر حوزه های علمی در دوبازه زمانی کوتاه مدت (سال ۲۰۲۰) و بلند مدت (از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰) شناسایی و معرفی شدند.

در این گزارش که ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ به چاپ رسید ۱۶ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان دکتر رضا انصاری (گروه مکانیک)، دکتر محمد علی میرزازاده، دکتر جعفر بی آزار، دکتر رضا انصاری (گروه شیمی)، دکتر نوید قوی حسین زاده، دکتر غلامحسین حامدی، دکتر مهیار عربانی، دکتر محمد کاظم حسن زاده اقدم، دکتر مجید آروند، دکتر محمد انوری فرد، دکتر فرهاد شیرینی، دکتر حسین نصیرائی، دکتر حسام روحی، دکتر احمد صالحی دوبخشری، دکتر محمد کلته و دکتر محمد باقر عسکری (فارغ التحصیل دکتری دانشگاه و محقق پسادکتری فیزیک) در فهرست دانشمندان برتر ٢ درصد بازه یکساله می باشند.

همچنین ۶ عضو هیات علمی، دکتر رضا انصاری (گروه مکانیک)، دکتر محمد علی میرزازاده، دکتر جعفر بی آزار، دکتر رضا انصاری (گروه شیمی)، دکتر علی اکبر خداپرست حقی و دکتر نوید قوی حسین زاده در بازه زمانی بلند مدت این رتبه قرار گرفتند.

این پژوهش با استفاده از داده های استنادی پایگاه اسکوپوس، دانشمندان را در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته طبقه بندی کرده است، در این فهرست، پارامترهای متعدد علم سنجی بر روی مقالات منتشره در این پایگاه از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰ میلادی بررسی و ارزیابی شده است که از جمله آن می توان به تعداد مقالات، تعداد ارجاعات به مقالات بدون خود استنادی نویسنده، تعداد مقالات تک نویسنده، درصد استناد نویسندگان به مقالات خود و شاخص اچ دانشمندان در حوزه های تخصصی اشاره کرد.

بر اساس آخرین آمار، هم اکنون حدود ۱۸ هزار دانشجو در رشته‌های مختلف مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه گیلان مشغول به تحصیل هستند، این دانشگاه دارای افزون بر ۵۶۰ عضو هیأت علمی است.

دانشگاه گیلان به عنوان دانشگاهی جامع و بزرگترین دانشگاه شمال کشور، دارای یک پردیس دانشگاهی و ۱۰ دانشکده شامل ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، علوم کشاورزی، فنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، منابع طبیعی، هنر و معماری، علوم ریاضی، مکانیک و دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان است.

 قرار گرفتن در جمع دانشگاه های برتر سه نظام بین المللی و رتبه بندی جهانی تایمز ،لیدن، شانگهای و دسته دانشگاه های یک درصد برتر دنیا و ۱۰ دانشگاه برتر جامع کشور جزئی از توانمندی های دانشگاه گیلان است.