اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص تکمیل اطلاعات متقاضیان عضویت

فرايند عضوگيري صندوق اعتباري هنر، پس از وقفه چندين ماهه از اول آبان ماه سال جاري آغاز شده است.
برابر بررسی های اولیه حدود ۵۰ هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه متقاضی عضویت در صندوق اعتباری هنر هستند.
براین اساس لازم است؛ متقاضیان جدید، پس از دریافت پیامک با مراجعه به پروفایل شخصی خود در سایت صندوق به آدرس www.honarcredit.ir نسبت به تکمیل پروفایل عضویت، بارگذاری مستندات زمینه فعالیت و مدارک هویتی اقدام نمایند.
پس از بررسی کارشناسان صندوق، تأیید مدارک (مطابق ضوابط و آئین نامه عضویت) و پرداخت حق عضویت از سوی متقاضی، شناسه عضویت تخصیص داده شده، برای اعضا ارسال می‌شود.