سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان گیلان از نوشین میربلوک، خبرنگار حوزه اجتماعی ندای گیلان و تهیه کننده سلسله گفتگوهای شنبه های ندای گیلان با زنان موفق گیلانی تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی گیلان، در بحبوحه روزمرگی و فراز و نشیب های زندگی و زمانی که ناامیدی و بی انگیزگی بر انسان مستولی می شود، دیدن پشتکار و تلاش خستگی ناپذیر افرادی که به رغم همه سختی ها و مشکلات سد های بزرگ جلوی روی خود را کنار زده اند و بر قله موفقیت ایستاده اند، حالتان را خوب می کند! حالا اگر این فرد موفق یک زن باشد که سختی های دوچندان را تحمل کرده تا بهترین خودش باشد موضوع کمی متفاوت تر است.

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان گیلان در راستای مسئولیت اجتماعی خود که معرفی و حمایت از نوآوری های اجتماعی و معرفی بانوان موفق و تاثیر گذار کشور است، از سرکارخانم نوشین میربلوک، خبرنگار حوزه اجتماعی ندای گیلان و تهیه کننده سلسله گفتگوهای شنبه های ندای گیلان با زنان موفق گیلانی که خود از بانوان فرهیخته و موفق گیلان سرسبز است؛ با اهدا نماد بومی خود تقدیر کرد.