محسن سترگی برای چهارسال رئیس هیأت تکواندوی گیلان شد.

در مجمع انتخابات ریاست هیات تکواندوی گیلان با حضور سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران و مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان گیلان،محسن سترگی با کسب ۱۴ رای از ۱۷ رای مأخوذه برای مدت ۴سال بعنوان رئیس هیأت تکواندوی گیلان انتخاب شد.
گفتنی است کاندیدای انتخاب رئیس هیأت تکواندوی گیلان ۱۲ نفر بودند که با انصراف ۹ نفر از آنها،رای گیری بین ۳ نفر باقیمانده،آقایان محمدرضا دَرَوی، روح اله رضایی و محسن سترگی انجام گرفت.که در این بین محسن سترگی با ۱۴ رای و ۳ رای سفید بعنوان رئیس تکواندوی گیلان انتخاب شدند.