ضمن احترام به همه کاندیدهای محترم برای مدیریت استانداری گیلان،
به نظر می رسد دکتر فرهاد رستمیان از جهات متعددی برتر باشد،

ضمن احترام به همه کاندیدهای محترم برای مدیریت استانداری گیلان،
به نظر می رسد دکتر فرهاد رستمیان از جهات متعددی برتر باشد،
ایشان علاوه بر داشتن صفاتی که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم جناب رئیسی برای مدیران بر شمرده اند مانند پاکدستی، انقلابی بودن، فعالیت جهاد گونه داشتن، پیرو رهبری و دلسوز مردم بودن، و شجاعت برخورد با مفاسد را داشتن، از ویژگی هایی برخوردار است که ایشان را در جایگاه برتری قرار می دهد.

دکتر فرهاد رستمیان را بر سایر گزینه ها برای استانداری گیلان ترجیح می دهیم, زیرا:
ایشان علاوه بر داشتن اوصاف: تبعیت مطلق از رهبری، پاکدستی، شجاعت در مدیریت ، داشتن سوابق اجرایی قوی خلاقیت، ..اوصافی دارد که ضمن احترام به همه،دیگران ندارند:
۱- ارتباط با مسؤالان تراز اول کشور
۲- داشتن تحصیلات مرتبط(ارشد مدیریت، دکترای اقتصاد)
۳_ نبودن در تعارض منافع با دیگران به دلیل اینکه عضو هیچ دسته و گروه خاصی نیست و مورد احترام همه است.
۶- اینکه استانداری برای او ترقی محسوب نمی شود.، و سکوی پرتاب برای ایشان نیست،
۷- جذب سرمایه های کلان با توجه به نزدیکی ایشان با محسن رضایی و مخبر و مسئولان اقتصادی کشور
۸- ایشان در عین حال که یک کشاورز زاده روستایی و انسان بسیار متواضعی هستند، هم سردار هستند هم جانباز ، و هم یک چهره دانشگاهی با چندین اختراع بین المللی

و در نهایت با ۱۸ سال کار اجرایی با تنگناها و مشکلات اداری و اجرای آشنا هستند و توانمندی خود را در برخورد شجاعانه با مفاسد نشان داده اند