در سریال خانگی که اینروزها به یُمن تبلیغات و البته لوکیشینی به وسعت زیبایی گیلان باعنوان خاتون درحال پخش است، عدم بینش و آگاهی گروه فیلم سازی و البته کارگردان آن که واضح حتی تورقی به کتاب های تاریخ، تمدن و فرهنگ گیلان نداشته اند و صرفا ب تلاش کرده اند، اثری بقول خانم پاک روان و گروهش" فاخر" از خود برجای بگذارند که اصلا اینگونه نشد. است

درگیلان خبر به نقل از اعتماد آنلاین/نوشین میربلوک در یادداشتی نوشت: ازگیلان و گیلانی نوشتن علاوه بر بینش، سواد وآگاهی نگاهی ازجنس مرغوب می‌خواهد، ناب و البته اصیل چون گیله زنان و گیله مردان همیشه آزاده اش.

در سریال خانگی که اینروزها به یُمن تبلیغات و البته لوکیشینی به وسعت زیبایی گیلان باعنوان خاتون درحال پخش است، عدم بینش و آگاهی گروه فیلم سازی و البته کارگردان آن که واضح است حتی تورقی به کتاب های تاریخ، تمدن و فرهنگ گیلان نداشته اند و صرفا ب تلاش کرده اند، اثری بقول خانم پاک روان و گروهش” فاخر” از خود برجای بگذارند که اصلا اینگونه نشد.