رشت – ایرنا – بهار که به نیمه می رسد ییلاق نشینان گرزه دیلمان گیلان، دامهای خود را از قشلاق لنگرود در پی علوفه ی معطر و تازه به سوی دعاکوه در بلندای بیش از ۲ هزاری متر از سطح دریا در ضلع جنوبی بخش دیلمان گیلان کوچ می دهند.

زندگی این گالش ها  به دامداری و تولید شیر و فراوری و تبدیل آن به پنیر می گذرد.جوانانشان این شیوه زندگی را ترک کرده اند و راهی شهرها شده اند و شمار این دامداران اکنون به هفت خانوار تقلیل یافته است.

این چند خانوار شاید از آخرین گالش های کوچ روی این منطقه باشند.