ایسنا/گیلان دبیر ستاد احیای امر به معروف گیلان، امر به معروف و نهی از منکر را کلیدواژه نهضت عاشورا دانست و متذکر شد: سیدالشهداء(ع) به ما یادآور می شود که امر به معروف و نهی از منکر فقط در مقابل منکرات کوچک نیست و انسان باید شهامت ایستادگی در مقابل منکرات بزرگ را داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین جواد سرافراز در گفت وگو با ایسنا، امر به معروف و نهی از منکر را دارای معنای وسیع و عمیق دانست و اظهار کرد: یکی از سختی های کار ستاد احیا این است که برخی از افراد امر به معروف و نهی از منکر را فقط در یک حوزه خاص می بینند؛ این در حالی است که امر به معروف و نهی از منکر در همه ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کاربرد و اثرگذاری دارد و اگر از آن به خوبی استفاده کنیم به توسعه جامعه کمک کردیم.

وی یکی از مهمترین کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر را اصلاح رفتارهای اجتماعی دانست و افزود: ستاد احیا برای اینکه معنای وسیع و عمیق امر به معروف و نهی از منکر را تبیین کند، ۱۶ عرصه شامل تعلیم و تربیت و محیط زیست و صنعت و… را مشخص کرده و در حال آموزش آمران و ناهیان است؛ البته عرصه عفاف و حجاب کارویژه ستاد احیا محسوب می شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیلان، حوزه های امر به معروف و نهی از منکر را کاملا تخصصی دانست و یادآور شد: معروف و منکر در تعلیم و تربیت با معروف و منکر در محیط زیست متفاوت است و لذا باید به امر به معروف و نهی از منکر تخصصی نگاه کنیم تا نتایج بهتری بگیریم.

حجت الاسلام سرافراز، پیشینه امر به معروف و نهی از منکر را به وسعت تاریخ انسان دانست و گفت: حضرت آدم(ع) اولین آمر به معروف و ناهی از منکر بود و این فریضه الهی تا پیامبر خاتم(ص) و اهل بیت عطمت و طهارت(ع) ادامه داشته و لذا سیدالشهداء(ص) بزرگترین اسوه و الگوی ما در امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) مستقیم و غیر مستقیم به اهداف امر به معروف و نهی از منکر در قیام خودش اشاره کرده است، ادامه داد: امام حسین در نامه به محمدبن حنفیه امر به معروف و نهی از منکر برای احیای سیره پدر و جدش را به صراحت بیان می کند.

دبیر ستاد احیای گیلان، با اشاره به مراحل امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین(ع) از مدینه تا کربلا، خاطرنشان کرد: امام حسین در مدینه و در کنار مزار پیامبر(ص) فرمودند که من امر به معروف را دوست دارم و از بدی ها بیزار هستم که نشان دهنده مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر یعنی مرحله قلبی است.

وی مرحله دوم در امر به معروف و نهی از منکر را زبانی دانست و اضافه کرد: امام حسین به صراحت اعلام می کند که در مقابل حاکم ظالم و فاسدی همچون یزید ایستادگی کرده است.

حجت الاسلام سرافراز، امر به معروف و نهی از منکر را کلیدواژه نهضت عاشورا دانست و متذکر شد: سیدالشهداء(ع) به ما یادآور می شود که امر به معروف و نهی از منکر فقط در مقابل منکرات کوچک نیست و انسان باید شهامت ایستادگی در مقابل منکرات بزرگ را داشته باشد و لذا با همه هستی خودش در مقابل منکر ظلم ایستاد.

وی با بیان اینکه اعتقادات و رفتارهای مردم گاها جنبه شخصی و خصوصی دارد، تصریح کرد: قانون و شریعت ما را از دخالت در اموری که ظهور و بروز اجتماعی ندارد، نهی می کند، اما اگر اعتقادات و رفتارهای مردم ظهور و بروز اجتماعی پیدا کند و آسیب های اجتماعی به دنبال داشته باشد، دیگر مصداق حریم خصوصی نیست و وارد حریم جامعه شده و نیازمند امر به معروف و نهی از منکر است، زیرا بدی ها در جامعه اثرگذار است و دیگران را خراب می کند.

دبیر ستاد احیای گیلان، با اشاره به دو رویکرد جامعه در مقابل امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: برخی از افراد نسبت به واژه امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان می دهند و آن را مربوط به یک حوزه خاص می دانند، اما برخی نسبت به محتوای امر به معروف و نهی از منکر آگاهی دارند و امر به خوبی ها را به معنی تذکر و نهی از بدی ها را نوعی انتقاد می دانند. طبق نظرسنجی های ستاد احیا، ۸۹ درصد مردم نسبت به تذکر دادن باور و اعتقاد دارند و حدود ۶۹ درصد مردم خودشان اهل تذکر و عامل به امر به معروف و نهی از منکر هستند.

حجت الاسلام سرافراز، امر به معروف و نهی از منکر را به سه دسته مردم بر مردم، مردم بر حاکمیت و حاکمیت بر مردم تقسیم کرد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت بر مردم وظیفه دستگاه های حاکمیتی بوده و به دو حالت «سلبی» یعنی از طریق قوه قضائیه و نیروی انتظامی و بازرسی و «ایجابی» یعنی از طریق دستگاه های فرهنگی اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه مردم باید نسبت به امر به معروف و نهی از منکر احساس تکلیف کنند، گفت: همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند، امر به معروف و نهی از منکر مردم بر مسئولان اولویت دارد و لذا ستاد احیا برای اینکه طعم شیرین امر به معروف و نهی از منکر را به مردم بچشاند به سراغ خواص و نخبگان جامعه به واسطه آن اثرگذاری و هدایتگریشان رفته تا گروه های تخصصی مطالبه گری را راه اندازی کند.

دبیر ستاد احیای گیلان، از راه اندازی دفاتر شهرستانی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جهت رجوع آمران و ناهیان خبر داد و عنوان کرد: آموزش تخصصی آمران و ناهیان را در دستور کار داریم تا بتوانند مطالبه گری های خودشان را در جامعه منعکس کنند و مردم اثر امر به معروف و نهی از منکر را ببینند و بی تفاوتی آنان از بین برود.

وی یکی از اصول اصلی و اساسی در امر به معروف و نهی از منکر را اخلاص دانست و خاطرنشان کرد: اخلاص شرط امر به معروف و نهی از منکر نیست، اما یکی از راه های کمک کننده به انسان است؛ همچنین باید توکل به خدا داشته باشیم و با مردم مدارا کنیم و صبر را سرلوحه خویش قرار دهیم.

انتهای پیام