رشت – ایرنا – بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا از ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۴ مرداد تا جمعه پنجم شهریور ماه منع تردد بین استانی در سراسر کشور و همه جاده ها و همه مجوزهای صادر شده برای تردد لغو خواهد شد.

بنا به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا  افرادی هم که در این مدت بنا به هر دلیلی مشمول جریمه شده اند، بعد از یک ماه جریمه آنان دوبرابر و حتما اخذ خواهد شد. 
تصاویر اجرای محدودیت های ترافیکی در ورودی شهرستان رشت را نشان می دهد.