ایسنا/گیلان نماینده ولی فقیه در گیلان، بر توجه به مسائل زیست محیطی در فعالیت شهرک های صنعتی تاکید کرد و یادآور شد: اکنون نیازمند زیست بوم هستیم و می طلبد زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی فراهم شود.

آیت الله رسول فلاحتی در دیدار رئیس هیئت مدیره و معاونان شرکت شهرک های صنعتی گیلان که به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک برگزار شد، با اشاره به اینکه در نظام اقتصادی دنیای معاصر جامعه ای رشد می کند که دارای بنگاه های کوچک و کلان تولیدی باشد اظهار کرد: بنگاه های کوچک تولیدی زوبازده هستند و آسیب آنها کمتر است.

وی به اشتغال خانوادگی در بنگاه های کوچک تولیدی اشاره کرد و افزود: پیامدهای خوب بنگاه های کوچک اقتصادی بسیار است البته وجود واحدهای بزرگ را نفی نمی کنیم.

امام جمعه رشت با تاکید بر فراهم کردن بستر مناسب برای ورود سرمایه گذاران به منظور ایجاد بنگاه های اقتصادی در گیلان، بیان کرد: همگرایی میان نهادهای ذی ربط برای ایجاد واحدهای کوچک تولیدی اثرگذار است.

آیت الله فلاحتی، حمایت های پیوسته برای ایجاد بنگاه های کوچک در گیلان را مهم خواند و تصریح کرد: نبود نظارت سازمان های همگرا از عوامل عقب ماندگی در عرصه راه اندازی بنگاه های کوچک محسوب می شود و براین اساس رصد سازمان های نظارتی برای ایجاد زیرساخت های بنگاه های کوچک در استان حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه عدالت ایجاد شهرک های صنعتی در مناطق مختلف گیلان باید رعایت شود، خاطرنشان کرد: عدالت در ایجاد فضا به منظور ورود سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای تولیدی بسیار مهم است.

نماینده ولی فقیه در گیلان بر توجه به مسائل زیست محیطی در فعالیت شهرک های صنعتی تاکید کرد و یادآور شد: اکنون نیازمند زیست بوم هستیم و می طلبد زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی فراهم شود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه بستر برای فعالیت دو عرصه صنعت و زراعت در گیلان فراهم است، اظهار کرد: گیلان سرزمین گنج های پنهان است و در این راستا به زیرساخت، حمایت و نظارت لازم نیاز دارد.

انتهای پیام